Teenused
 

Alates 3. juunist 2017. a lähtutakse otseste avalike teenuste korraldamisel valitsuse määrusest "Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused"
Tutvu hetkel kirjeldatud Veeteede Ameti teenustega avalike teenuste kataloogis siit ja infoportaal Eesti.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 17. juuli 2018