Dokumendiregister

 

Veeteede Ameti dokumendiregistri avaliku vaate kaudu saate tutvuda  ametisse saabunud ja ametist väljasaadetud dokumentidega hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval.
Veeteede Ameti dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.
 

ikoon listVeeteede Ameti dokumendiregister 

ikoon lae allaDokumentide loetelu (945.29 KB, PDF)

 

 

  • Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.
  • Veeteede Ameti  poolt korraldatud riigihangete kohta saate teavet Riigihangete registrist (otsingul sisestage lahtrisse "Hankija" - Veeteede Amet).
  • Veeteede Ameti kehtiv hankekord (455.37 KB, PDF).
     

Veeteede Ameti 2020. a hankeplaan (261.44 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 14. detsember 2020