Veeteede Amet tähistab 2018. aastal oma 100. aastapäeva, seega võime julgusega tõdeda, et oleme väärikas ja merenduse arengusse panustav organisatsioon. Me loome tingimused ohutuks veeliikluseks.

 

Meil on piirkondlikud esindused Haapsalus, Kuressaares, Pärnus ja Tartus.

  • Meil töötab 264 inimest, kellest 18 % on ametnikud ja 82 % töölepingu alusel töötajad.
  •  Meie organisatsioonis on 21 % naisi ja  79 % mehi.
  • Meie töötajate keskmine vanus on 46 aastat.
 

Lähtuvalt Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 2 kohaselt avalikustatakse ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannetest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.

 

 

Veeteede Ameti teenistuses olevad ametnikud 

 

Kehtetuks on tunnistatud Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendid nr 1, 101,102, 104, 113, 122, 123, 125, 134, 135, 136, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 153; 155, 162, 165,178, 189, 193, 199, 213, 219, 226 ning 227.

Viimati uuendatud: 15. Mai 2019