Veeteede Amet tähistab 2020. aastal oma 102. aastapäeva, seega võime julgusega tõdeda, et oleme väärikas ja merenduse arengusse panustav organisatsioon. Me loome tingimused ohutuks veeliikluseks.

 

Meil on piirkondlikud esindused Haapsalus, Kuressaares, Pärnus ja Tartus.

  • Meil töötab 253 inimest, kellest 20% on ametnikud ja 80% töölepingu alusel töötajad.
  •  Meie organisatsioonis on 24% naisi ja  76% mehi.
  • Meie töötajate keskmine vanus on 46 aastat.
 

Lähtuvalt Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 2 kohaselt avalikustatakse ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannetest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.

 

Viimati uuendatud: 21. september 2020