Veeteede Ameti eesmärk on tagada ohutu veeliiklus ja panustada merenduse arengusse.

 

 

Meie visioon

Mereriik. Suunanäitajaks teistele.

Meie missioon

Loome tingimused ohutuks veeliikluseks ja panustame merenduse arengusse.

Meie väärtused

• Me oleme kompetentsed ja usaldusväärsed

• Me oleme tõhusad ja innovatiivsed


• Me oleme meeskondlikud ja hoolivad

• Me ei tee kompromisse kvaliteedi arvelt

Veeteede Ameti 2020. a eelarve leiab huvi korral SIIT (14.25 KB, XLSX).

 

 

Veeteede Ametis on sertifitseeritud järgmised valdkonnad:

  • meremeeste väljaõppe ja täiendusõppe üle järelevalve teostamine;
  • meremeeste diplomeerimise alane tegevus;
  • laevade järelevalve;
  • sadamate järelevalve.
Uus sertifikaat kehtib kuni 30. aprillini 2023.
 
Bureau Veritas sertifikaat 2020-2023 (208.65 KB, PDF) (eesti keeles)
Bureau Veritas sertifikaat 2020-2023 (212.87 KB, PDF)(inglise keeles)
 
Bureau Veritas sertifikaat 2017-2020 (198.07 KB, PDF) (eesti keeles) 
Bureau Veritas certificate 2017-2020 (PDF) (inglise keeles)
 
Veeteede Amet hakkas oma juhtimissüsteemi täiustama ning kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutama aastal 2001 standardi ISO 9001:2000 alusel. 12. aprillil 2002 väljastas Lloyd's Register EMEA Eesti filiaal ametile vastava sertifikaadi. Veeteede Amet oli esimene riigiasutus, kellele väljastati kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat. Aastal 2009 läksime üle standardile ISO 9001:2008 ning aastal 2017 standardile ISO 9001:2015.
 
Sertifitseerimise vajadus tuleneb rahvusvahelisest konventsioonist "Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon 1978" koos muudatustega (STCW konventsioon) ja lipuriigi kontrolli direktiivist 21/2009/EÜ.
 
Veeteede Ameti teiste tegevusalade puhul (hüdrograafia ja navigatsiooniteabe tagamine, veeteede märgistamine jne) rakendatakse samuti kvaliteedijuhtimissüsteemi põhimõtteid, st kirjeldatakse vajadusel  protseduure, viiakse vastavalt auditiplaanidele läbi siseauditeid ning juhtkonnapoolseid ülevaatusi jne, kuid kõiki Veeteede Ameti valdkondi sertifitseerimisele ei esitata, kuna selleks puudub otsene vajadus.
 
Klientidel ja koostööpartneritel on võimalik saada osutatavate teenuste kohta informatsiooni, anda tagasisidet või esitada küsimusi kirjalikult aadressil Valge tn 4, 11413 Tallinn, e-posti aadressidel eva[at]vta[dot]ee, mot[at]vta[dot]ee või  hnt[at]vta[dot]ee ning Veeteede Ameti koduleheküljel rubriigi "Esita küsimus või ettepanek" kaudu.
 
 
Meie juhtpõhimõtted:

 

  • tagame riikliku järelevalve merenduses ning vajadusel riikliku sunni kohaldamise seadusega ettenähtud alusel ja ulatuses;
  • tagame tingimuste loomise ohutuks ja turvaliseks veeliikluseks Eesti Vabariigi merealadel ning laevatatavatel siseveekogudel;
  • tagame oma tegevuse läbipaistvuse ja usaldusväärsuse juhtimissüsteemi pideva parendamise kaudu;
  • tegutseme kliendikeskselt, mõistes ja täites klientide vajadusi ning püüdes ületada nende ootusi.

 

Viimati uuendatud: 6. juuli 2020