Sa oled siin

8. septembrist 2017 jõustub rahvusvaheline laevade ballastvee ja setete kontrolli ning käitlemise rahvusvaheline konventsioon (BWM).

Kõik laevad kogumahutavusega 400 ja enam, mis teevad rahvusvahelisi reise, hoolimata ratifitseerimise staatusest, peavad vastama selleks kuupäevaks konventsioonist tulenevatele nõuetele ja standarditele.

3.–7. juulini 2017 toimununud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) Merekeskkonna Kaitse Komitee (MEPC 71) istungil võeti vastu mõningad mööndused BWM rakendamise tähtaegade suhtes, millest olulisemad muudatused on seotud konventsiooni reegli B-3 sätetega.

MEPC 71 istungil kiideti heaks resolutsiooni eelnõu (363.45 KB, PDF), millega muudetakse BWM konventsiooni reegli B-3 sätteid ballastvee standardi D-2 kohaldamise suhtes. Resolutsioon on ülemuslik IMO resolutsiooni Res.A.1088 (28) reegli B-3 kohaldamistähtaegade suhtes, andes laevaomanikele 2–7aastase pikendusperioodi ballastvee puhastussüsteemide paigaldamiseks. Reegel B-3 sätestab standardi D-2 rakendamistähtajad, mis on seotud rahvusvahelise naftareostuse vältimise (IOPP) tunnistuse uuendamise (renewal survey) tähtajaga. Lisaks kiideti heaks resolutsiooni eelnõu (357.44 KB, PDF), mille eesmärk on konventsiooni reegli B-3 muudatuste sujuv ja ühtne rakendamine. Mõlemad resolutsioonid võetakse vastu järgmisel MEPC 72 istungil, kuid on kohaldatavad kohe peale BWM konventsiooni jõustumist.

Reegli B-3 muudatused (D-2 standardi kohaldamine) puudutavad:

1) rahvusvahelisi reise tegevaid uusi laevu kogumahutavusega 400 ja enam, mis on ehitatud 8. septembril 2017 või pärast seda. Need laevad peavad üleandmisel vastama D-2 standardile;

2) olemasolevaid rahvusvahelisi reise tegevaid laevu kogumahutavusega 400 ja enam. Kui need laevad on ehitatud enne 8. septembrit 2017, võetakse D-2 standardi rakendamistähtaja aluseks IOPP uuendamise tähtaeg.

Olemasolevad laevad peavad vastama D-2 standardile alates esimesest IOPP uuendamisest pärast konventsiooni jõustumist, kui:

1. IOPP uuendamine toimub 8. septembril 2019 või pärast seda;

2. IOPP uuendamine on toimunud 8. septembril 2014 või pärast seda, kuid enne 8. septembrit 2017.

Laevad, mille IOPP uuendamine ei toimu ülaltoodud punkt 1 või 2 järgi, võivad D-2 standardi rakendamist edasi lükata IOPP teise uuendamiseni, kui esimene uuendamine toimus pärast konventsiooni jõustumist, kuid enne 8. septembrit 2019.

Laevad, mis on ehitatud enne 8. septembrit 2017 ja üle antud pärast seda kuupäeva (kaasa arvatud esmane ülevaatus IOPP väljastamiseks), peavad vastama D-2 standardile järgmisel IOPP uuendamisel.

Laevad kogumahutavusega alla 400, mis on ehitatud enne 8. septembrit 2017 ja millele ei laiene IOPP olemasolu nõue, peavad vastama D-2 standardile pädeva ametiasutuse poolt määratud kuupäevaks, kuid mitte hiljem kui 8. september 2024.

Tulenevalt konventsioonist peavad laevad, mis teevad rahvusvahelisi reise, hoolimata ratifitseerimise staatusest, peale BWM konventsiooni jõustumist vastama D-1 standardile.

Viimati uuendatud: 25. jaanuar 2019