Sa oled siin

15. november 2001 - 0:00

Kokkulepe sõlmimise kohustus tuleneb meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisest konventsioonist. Eesti ühines konventsiooniga 1995. aastal. Konventsiooniga ühinenud riikide valitsused sõlmivad kahe- või mitmepoolseid kokkuleppeid meresõidudiplomite tunnustamiseks. Konventsioon nõuab lepingute sõlmimist 1. veebruariks 2002, muidu kaotaksid Eesti meremehed õigusliku aluse töötada välisriigi lipu all sõitvatel laevadel.


Kokkuleppele kirjutasid alla Hollandi Kuningriigi suursaadik pr Joanna M. van Vliet ja Teede- ja Sideministeeriumi merendusosakonna juhataja Margit Markus. Pooled väljendasid heameelt, et just Holland on Eesti esimene lepingupartner antud valdkonna reguleerimisel. Hollandi lipu alla sõitvatel laevadel töötab palju Eestist pärit meremehi.


Lähitulevikus on Teede- ja Sideministeeriumil kavas sõlmida analoogsed kokkulepped ka teiste riikidega. Ettevalmistused selleks käivad näiteks Norra, Saksamaa, Venemaa, Libeeria, Antigua ja Barbuda, Marshalli saarte, Vanuatu, Bahama ja teiste riikidega.