Sa oled siin

4. märts 2002 - 0:00

Päevakava põhiteemad:

 

  1. kahjulikud veeorganismid laevade ballastvetes. Ettevalmistus ballastvete transporti puudutava konventsiooni diplomaatilise konverentsi korraldamiseks;
  2. laevade lammutamine ja selle kahjulik mõju looduskeskkonnale;
  3. õhureostus laevadelt ja MARPOL 73/78 konventsiooni lisa VI jõustamisega seotud probleemid;
  4. MARPOL 73/78 konventsiooni nõuete täitmine;
  5. ökoloogiliselt tundlike merealade kaitse.

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 47. istungjärgul osalesid Veeteede Ameti peadirektor Andrus Maide ning välissuhete ja info osakonna nõunik Heino Jaakula, Keskkonnaministeeriumi nõunik Olev Luhtein.