Sa oled siin

Eesti sadamates laevaheitmetest ja lastijäätmetest teavitamise, üleandmise kohustusest ning laevaheitmete ja lastijäätmete eest võetavast tasust vabastamine tunnistuse taotlemiseks vajalik info

Tunnistus väljastatakse Sadamaseaduse § 29 alusel.

Taotlemiseks esitatakse Veeteede Ametile järgmised dokumendid:

1)      laevaomaniku või tema esindaja avaldus, kus on kirjas laeva IMO number ja reederi IMO number;

2)      külastatava Eesti sadama valdaja kirjalik kooskõlastus;

3)      koopia laeva masinaruumi õliste jäätmete ja prügi äraandmisega seotud lepingust mõnes teises sadamas (MARPOL V);

4)      laeva sõidugraafik ning külastatavad sadamad.

Veeteede Amet ei rahulda taotlust, kui:

1)      laevaomanik soovib vabastust Eesti sadamas, kuid samas on tal mõnes teises sadamas kokkulepe laevajäätmete vastuvõtuks erafirmaga ning laevaomaniku ja erafirma vahel sõlmitud lepingust ei selgu kooskõlastust sadama valdajaga;

2)      dokumentaalselt ei ole tõestatud, et laev sõidab regulaarliinil;

3)      soovitakse vabastust teistel tingimustel, kui on sätestatud Sadamaseaduse § 29.

Tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõiv, mille rekvisiidid teavitatakse taotluse aktsepteerimisel e-kirja teel.

Tunnustamise taotlemiseks vajalikud dokumendid võib saata e-kirja teel digiallkirjastatud formaadis aadressil: ljo[at]vta[dot]ee  

või tuua aadressil: Lume 9, 10416 Tallinn.

Viimati uuendatud: 31. oktoober 2018