Sa oled siin

 


 

Laevaregistri andmetel oli 2017. aastal Eesti registris mere- ja siseveelaevu kokku 443 eritüübilist laeva. Riigihaldusülesandeid täitvaid laevus 50, kogumahutavusega 6393 tonni.

Reeder ehk laevaomanik on ettevõtja, kes valdab laeva ja kasutab seda oma nimel ning on kantud vastavasse laevaregistrisse. Reederina käsitatakse ka isikut, kes on võtnud laeva omanikult lepinguga kohustused ja vastutuse laeva meresõiduohutuse alase korraldamise ja tehnilise teenindamise eest. Eestis on 13 reederit.

 

Viimati uuendatud: 12. juuli 2018