Sa oled siin

Ringkirjad

 

 KUUPÄEV RINGKIRI
02.05.2018 Kohustuslik laevaettekannete süsteem Soome lahes (134.44 KB, PDF)
28.03.2018 Ujuvdokkide vahiteenistus (130.21 KB, PDF)
22.03.2018 Tulenevalt meresõiduohutuse seaduse § 95 lõikest 8 annab Veeteede Amet selgituse IMO konventsioonides SOLAS 74 koos viimaste täiendustega, MARPOL 73/78 koos lisade ja viimaste täiendustega sätestatud keelekasutuse kohta Eesti riigilippu kandvatel laevadel. Samu põhimõtteid keelekasutuse kohta rakendatakse ka mittekonventsionaalsetele laevadele ja laevadele, mis sõidavad ainult kohalikus rannasõidus (140.49 KB, PDF)
24.11.2017 Eesti Vabariigi merendusalaste õigusaktide nimekiri, mida peavad tundma välisriikide kodanikest juhtimistasandil töötavad laevapere liikmed vastavalt meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse alused rahvusvahelise konventsiooni (STCW) lisa reegli 1/10 punkti 2 nõuetele (236.77 KB, PDF)
30.08.2017 Selgitus meremeeste elamislubade ja viisade nõude puudumise osas (145.95 KB, PDF)
10.07.2017

Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks ro-ro laevadega Läänemerel (202.56 KB, PDF)

Lisa 1 (338.14 KB, PDF)
Lisa 2 (209.73 KB, PDF)
Lisa 3 (427.3 KB, PDF)

17.04.2017 IOPP tunnistuse väljastamise lahti sidumine ülevaatuste ja tunnistuste harmoniseeritud süsteemist (198.02 KB, PDF)
21.12.2016 Kiirvalvepaadi mehitamine kohalikus rannasõidus sõitvatel reisiparvlaevadel (195.56 KB, PDF)
10.06.2016

Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) ptk. VI, reegel 2 muudatused (161.33 KB, PDF)

Lisa 1 (179.22 KB, PDF)

06.07.2015

Rahvusvaheliste laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa nõukogu määruse nõuete täitmine (100.15 KB, PDF)

Lisa 1 (200.2 KB, PDF)
Lisa 2 (50 KB, DOC)
Lisa 3 (82 KB, DOC)

13.12.2013 Ringkiri ohtliku lasti konteineri või veoki pakkimise tõendi esitamise nõude rakendamise kohta (14.09 KB, PDF)
28.11.2013 Laevaõnnetustest teatamine (1.49 MB, PDF)
18.02.2013 Mereturvalisuse tõhustamiseks töökeele määramine (2.93 MB, PDF)
04.05.2012 Kindlustuspoliisi olemasolu nõudest laevadel kogumahutavusega üle 300 (1.53 MB, PDF)
22.12.2010

Resolutsioonide MSC.268(85) „Rahvusvahelise puistlastide mereveo koodeksi vastuvõtmine” ja MSC.269(85) ”Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1974 koos täiendustega muudatuste vastuvõtmine” rakendamine (38.44 KB, PDF)

Lisa 1 (3.74 MB, PDF)
Lisa 2 (157.48 KB, PDF)

26.02.2010 Resolutsiooni MSC.286(86) “Soovitused MARPOL I lisa lasti ja laevakütuse ohutuskaardi koostamiseks” rakendamine (198.28 KB, PDF)
12.10.2009

IMO meresõiduohutuse komitee ja merekeskkonnakaitse komitee poolt kooskõlastatud ja vastu võetud ohtlikest olukordadest (near-misses) teatamise juhend (15.92 KB, PDF)

Lisa 1 (126.92 KB, PDF)

08.04.2009 Laevade kaugtuvastamine ja -jälgimine (Long Range Identification and Tracking - LRIT), sidevahendite kontroll (74.3 KB, PDF)
19.07.2007 Hooajaliselt rahvusvahelisi reise sooritavate laevade vastavus mereturvalisuse nõuetele (19.37 KB, PDF)
05.02.2007 Nõuded laeva turvahäire süsteemile (15.78 KB, PDF)
06.06.2005

Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ja Euroopa Liidu määruse (EÜ) nr 725/2004 nõuete täitmine (12.7 KB, PDF)

Lisa 1 (12.59 KB, PDF)
Lisa 2 (19.24 KB, PDF)
Lisa 3 (33.95 KB, PDF)
Lisa 4 (15.28 KB, PDF)

 

 

DATE

 

CIRCULARS

02.05.2018 Gulf of Finland Reporting System (133.83 KB, PDF)
02.04.2018 Compliance with maritime security measures for ships going on international voyages seasonally (140.29 KB, PDF)
02.04.2018 Reguirements for Ship Security Alert System (132.94 KB, PDF)
28.03.2018 Watchkeeping in floating dock (133.49 KB, PDF)
22.03.2018 In accordance with § 95 (8) of the Estonian Maritime Safety Act, the Estonian Maritime Administration provides clarification of the use of language on board ships entitled to fly the Estonian flag, specified in IMO Conventions SOLAS 74, as amended and MARPOL 73/78, as amended.The same principles of language requirements are established also for ships below convention size and for ships engaged only in domestic voyages (145.83 KB, PDF)
24.11.2017 The list of Estonian maritime law acts that foreign management level ship officers must be familiar with, according to the Annex of the STCW Convention, regulation 1/10 point 2 (150.71 KB, PDF)
20.08.2017 Clarification of the exemption from the requirement for obtaining a residence permit or a visa for seafarers (234.73 KB, PDF)
10.07.2017

Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic Sea (263.21 KB, PDF)

Annex 1 (338.14 KB, PDF)
Annex 2 (209.73 KB, PDF)
Annex 3 (329.8 KB, PDF)

17.04.2017 Decoupling ship´s IOPP certificates from the Harmonised System of Survey and Certification (208.5 KB, PDF)
21.12.2016 Manning of fast rescue boats on ro-ro passenger ships trading in Domestic Voyages (124.67 KB, PDF)
10.06.2016

Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) Chapter VI, Regulation 2  (147.35 KB, PDF)

Annex 1 (179.22 KB, PDF)

06.07.2015 In accordance with the requirement of the International Code for the Security of Ships and of Port Facilities, the International Convention for the Safety of Life at Sea as amended and the relevant Regulation of the European Parlament and of the Council (120.03 KB, PDF)
28.11.2013 Estonian ship owners and masters of vessels (3.48 KB, PDF)
08.04.2009 EMA authorized ASP companies for conformance testing for ships flying Estonian flag (37.3 KB, PDF)
13.01.2009 Requirements regarding the LSA Code (284.73 KB, PDF)
18.08.2006 Guidelines for ships flying the flag of Estonia to comply with the requirements of the International Ships and Port Facilities Security Code, the International Convention for the Safety of Life at Sea with amendments and the Regulation (EC) No 725/2004 (40.62 KB, PDF)
   

 

 

 

Viimati uuendatud: 17. oktoober 2018