Sa oled siin

Ringkirjad

 

Uued ringkirjad asuvad Tranpsordiameti kodulehel siin.

Antud veebilehte enam ei uuendata.

 Kuupäev Number RINGKIRI
26.02.2021 9 ver 02 Laevapere liikmete jätkuva pädevuse tõendamine COVID-19 tingimustes (305.96 KB, PDF)
22.01.2021 10 ver 01 Teavitus Veeteede Ameti väljastatud dokumentide kehtivusest (292.99 KB, PDF)
03.12.2020 8 ver 01 Eestis registreeritud laeva vastutav isik (270.93 KB, PDF)
16.06.2020 7 ver 01 Selgitused puistlasti terminalide ohutusnõuete täitmisel (364.1 KB, PDF)
29.05.2020 1-1-6/1389 Merendussektori toimimine peale eriolukorra lõppemist (320.61 KB, PDF)
25.06.2020 5 ver 02

Laevapere liikmete jätkuva pädevuse tõendamine pärast eriolukorra lõppemist (125.74 KB, PDF)

21.10.2019 4 ver 01 Selgitus heitgaasipuhastussüsteemide kasutamise kohta Eesti merealadel (127.5 KB, PDF)
27.05.2019 3 ver 02

Turvalisuse alaste nõuete täitmine (194.36 KB, PDF)

Lisa 1 (274.74 KB, PDF)
Lisa 2 (404.1 KB, PDF)
Lisa 3 (408.64 KB, PDF)
Lisa 4 (304.62 KB, PDF)
Lisa 5 (406.71 KB, PDF)
24.01.2019 2 ver 02 Digitaalsete navigatsiooniteatmike kasutamisest Eesti lipu all sõitvatel laevadel (197.53 KB, PDF)
20.01.2019 1 ver 02 Hooajaliselt rahvusvahelisi reise sooritavate laevade vastavus mereturvalisuse nõuetele (126.62 KB, PDF)
02.05.2018   5-1-7/1134 Kohustuslik laevaettekannete süsteem Soome lahes (134.44 KB, PDF)
28.03.2018   5-1-7/770 Ujuvdokkide vahiteenistus (130.21 KB, PDF)
22.03.2018  5-1-7/724 Tulenevalt meresõiduohutuse seaduse § 95 lõikest 8 annab Veeteede Amet selgituse IMO konventsioonides SOLAS 74 koos viimaste täiendustega, MARPOL 73/78 koos lisade ja viimaste täiendustega sätestatud keelekasutuse kohta Eesti riigilippu kandvatel laevadel. Samu põhimõtteid keelekasutuse kohta rakendatakse ka mittekonventsionaalsetele laevadele ja laevadele, mis sõidavad ainult kohalikus rannasõidus (140.49 KB, PDF)
24.11.2017  5-1-7/2976 Eesti Vabariigi merendusalaste õigusaktide nimekiri, mida peavad tundma välisriikide kodanikest juhtimistasandil töötavad laevapere liikmed vastavalt meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse alused rahvusvahelise konventsiooni (STCW) lisa reegli 1/10 punkti 2 nõuetele (236.77 KB, PDF)
30.08.2017  5-1-7/2386 Selgitus meremeeste elamislubade ja viisade nõude puudumise osas (145.95 KB, PDF)
10.07.2017   5-1-7/2014

Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks ro-ro laevadega Läänemerel (202.56 KB, PDF)

Lisa 1 (338.14 KB, PDF)
Lisa 2 (209.73 KB, PDF)
Lisa 3 (427.3 KB, PDF)

17.04.2017  5-1-7/1161 IOPP tunnistuse väljastamise lahti sidumine ülevaatuste ja tunnistuste harmoniseeritud süsteemist (198.02 KB, PDF)
21.12.2016   5-1-7/4566 Kiirvalvepaadi mehitamine kohalikus rannasõidus sõitvatel reisiparvlaevadel (195.56 KB, PDF)
10.06.2016  5-1-7/2156

Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) ptk. VI, reegel 2 muudatused (161.33 KB, PDF)

Lisa 1 (179.22 KB, PDF)

13.12.2013  5-1-7/4001 Ringkiri ohtliku lasti konteineri või veoki pakkimise tõendi esitamise nõude rakendamise kohta (14.09 KB, PDF)
28.11.2013  5-1-7/3784 Laevaõnnetustest teatamine (1.49 MB, PDF)
18.02.2013  5-1-7/527 Mereturvalisuse tõhustamiseks töökeele määramine (2.93 MB, PDF)
04.05.2012  1-3-11/1848 Kindlustuspoliisi olemasolu nõudest laevadel kogumahutavusega üle 300 (1.53 MB, PDF)
22.12.2010  5-1-29/3682

Resolutsioonide MSC.268(85) „Rahvusvahelise puistlastide mereveo koodeksi vastuvõtmine” ja MSC.269(85) ”Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1974 koos täiendustega muudatuste vastuvõtmine” rakendamine (38.44 KB, PDF)

Lisa 1 (3.74 MB, PDF)
Lisa 2 (157.48 KB, PDF)

26.02.2010  5-1-17/646 Resolutsiooni MSC.286(86) “Soovitused MARPOL I lisa lasti ja laevakütuse ohutuskaardi koostamiseks” rakendamine (198.28 KB, PDF)
12.10.2009  5-1-29/2733

IMO meresõiduohutuse komitee ja merekeskkonnakaitse komitee poolt kooskõlastatud ja vastu võetud ohtlikest olukordadest (near-misses) teatamise juhend (15.92 KB, PDF)

Lisa 1 (126.92 KB, PDF)

08.04.2009   5-1-11/914 Laevade kaugtuvastamine ja -jälgimine (Long Range Identification and Tracking - LRIT), sidevahendite kontroll (74.3 KB, PDF)
05.02.2007   5-1-29/361 Nõuded laeva turvahäire süsteemile (15.78 KB, PDF)
21.07.2005 5-1-17/2015 Informatsioon grillsöe vedamisest laevaga  (214.84 KB, PDF)

 

Ingliskeelsed ringkirjad on leitavad siit / Circulars in English can be read by choosing ENG at the top of the page or clicking here

 

 

Viimati uuendatud: 11. juuni 2021