Sa oled siin

Tunnistus väljastatakse vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17 oktoobri 2011 määrusele "Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise tunnistuse taotlemise, väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord".

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide konventsiooniga AFS (Anti Fouling System) ühinenud riigi lipu all sõitvatel laevadel kogumahutavusega 400 ja rohkem peab olema “AFS tunnistus” (International Anti-Fouling System Certificate) koos selle juurde kuuluva ülevaatuse protokolli (Record of Anti-Fouling Systems) ning vajadusel kinnituslehega (Endorsement of the Records). Nõue ei laiene statsionaarsetele ja ujuvplatvormidele. Tunnistuse väljastab ülevaatuse alusel klassiühing.

AFS konventsiooni osalisriigist ostetud laevale tuleb 3 kuu jooksul taotleda uus AFS tunnistus. Selleks esitada koopiad eelnevatest tunnistustest ja võimalusel ülevaatuste protokollid, mille alusel võib väljastada uue tunnistuse.

Laevadel kogumahutavusega alla 400, kuid pikkusega 24 meetrit või rohkem, peab olema laevaomaniku või tema poolt volitatud isiku koostatud ja allkirjastatud deklaratsioon veeorganismide tõrje süsteemi vastavusest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 782/2003 nõuetele. Deklaratsiooni juures peavad olema värvi iseloomustavad dokumendid. Nõue ei laiene statsionaarsetele ja ujuvplatvormidele.

Deklaratsiooni vorm (41.5 KB, DOC)

(AFS konventsioon nõuab nimetatud deklaratsiooni olemasolu vaid rahvusvahelisi reise tegevatelt laevadelt, Euroopa Liit aga kõigilt laevadelt sõltumata reisi tüübist)

Nii Euromäärust, AFS-konventsiooni kui ka MKM määrust ei kohaldata:

- sõjalaevadele

- riigi haldusülesandeid täitvatele laevadele

Infot laevavärvide biotsiitsete toimeainete ja kasutamise kohta saab Terviseameti kodulehelt.

AFS-konventsiooni artiklis 11 nimetatud järelevalve toiminguid sadamasse saabuvatel ja sadamast lahkuvatel laevadel ning territoriaalmeres asuvatesse terminalidesse saabuvatel ja nendest lahkuvatel laevadel teostab Veeteede Amet. Laevadel teostatakse järelevalvet kooskõlas sadamariigi kontrolli reguleerivate õigusaktidega.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 25. jaanuar 2019