Sa oled siin

Laevad Eesti lipu alla - KKK

Miks eelistada laeval Eesti lippu?

 • Laeva Eesti lipu alla registreerimine toob kaasa soositud tunnuseid nagu Euroopa Liidu ehk ka Euroopa Majanduspiirkonna lipu ja kuulumise Paris MoU valge lipu nimekirja. Kontrollküsimustiku alusel sobivatel laevandusettevõtjatel ja meremeestel on võimalik rakendada laevapereliikmete tasu maksustamise soodusrežiimi (nn meremeeste režiim, kus tulumaksu määr on 0%) ja ettevõtjal on võimalik kaupade või reisijate rahvusvahelise meritsi veost saadud tulu maksustada tonnaažikorra alusel. 
 • Eestis tegutsevale laevandusettevõtjale on lipuriigi mereadministratsiooniga ühes riigis olemine mugavaim ja efektiivseim koostöövorm.
 • Välisriigis baseeruv laevandusettevõtja saab kasutada Eesti e-residentsuse võimalusi.
 • Asjaajamine Veeteede Ametiga toimub alates 01.01.2021 elektrooniliselt ja seotud toiminguteks saab süsteemidesse siseneda ja neis allkirjastada digitaalselt. Laevandusettevõtjale on kasutada 24/7 toimivad iseteenindussüsteemid laevade registreerimise ja ülevaatuse ning meremeeste dokumentatsiooniga seonduvate protsesside läbiviimiseks.

Mida kujutab endast uus laevanduse seadusemuudatuste pakett ja kellele uued maksurežiimid mõeldud on? Kas minu laev/laevandusettevõtja või mina kui meremees sobin maksurežiime kasutama? Milline lipp sobib maksurežiimide rakendamiseks? Kas maksurežiimide põhimõtted ja näited on kuskil lahti kirjutatud?

 • Uus seadusemuudatuste pakett võimaldab teatud tingimustel ja sobivusel laevandusettevõtjatel ja meremeestel vabatahtlikult kasutusele võtta soodsamad maksurežiimid, et toetada ja tugevdada rahvusvahelist meritsi vedu.
 • Riigiabi maksurežiimide kasutamiseks on kinnitatud tingimused, mille esimeses jaos on tingimused laevale – kogumahutavus peab olema vähemalt 500, laeva tüübiks saab olla vastavalt SOLAS tõlgendusele kas kauba- või reisilaev, puksiir või süvendaja, laeva kasutatakse kaupade või reisijate rahvusvahelisel meritsi veol ning see peab kandma Euroopa Majanduspiirkonna (sh Eesti) lippu. Kui need tingimused on täidetud, siis on põhjust järgmistele tingimustele vastavus lasta üle vaadata. Soovi korral võtke meiega ühendust - kontaktandmed leiate SIIT
 • Laevapere liikmete tasu maksustamise ja tonnaažikorra põhimõtted on lahti kirjutatud SIIN
 • Maksu- ja Tolliameti kodulehel leiate laevapere liikmete tasu maksustamise info SIIT
 • Maksu- ja Tolliameti info tonnaažikorra kohta leiate SIIT

Kas ma saan otse Transpordiametiga suhelda või pean seda tegema agendi kaudu?

Jah, laevandusettevõtja või seda konsulteeriv isik saab Veeteede Ametiga otse ühendust võtta meiliaadressi estonianflag[at]transpordiamet[dot]ee kaudu ja telefonil
+372 620 5775 (eesti ja inglise keeles). Laevadega seotud küsimuste korral palume saata ka laeva IMO numbrid.

Millisesse registrisse saan oma laeva registreerida?

 • Esimene laevapereta prahitud laevade register – registreeritakse need laevapereta prahitud laevad, mille vastutava isiku tegevuskoht on Eestis.
 • Teine laevapereta prahitud laevade register – registreeritakse need laevapereta prahitud laevad, mille vastutaval isikul ei ole Eestis tegevuskohta.

NB! Enne 01.07.2020 laevapereta prahitud laevade registris registreeritud laevad loetakse registreerituks esimeses laevapereta prahitud laevade registris.

Kui kiiresti toimuvad lipu- ja registrivahetuse protseduurid? Kas toiminguid saab läbi viia elektrooniliselt ja kinnitada digitaalselt?

Kui kõik eeldavad tegevused on meiega koostöös tehtud, toimub lipu- ja registrivahetus kiirelt. Kõiki tegevusi saab teha elektroonselt ja kinnitada digitaalselt, mis on eeliseks võrreldes teiste riikide registritega ning kindlasti mugav just välisriigi laevandusettevõtjale.

Millised on lipu- ja registrivahetusega seotud kulud?

 • Esimese laevapereta prahitud laevade registri puhul:

Prahitud laeva liputunnistuse väljastamine koos registrisse kandmisega maksab 32 € + 0,10 € iga GT kohta. Maksimaalne summa on 3200 eurot. Liputunnistus väljastatakse kaheks aastaks. Seejärel tuleb liputunnistust uuendada ning tasuda sama summa.

Erinevate ülevaatuste puhul kehtivad järgmised riigilõivumäärad:
 - Laeva tehnilised ülevaatused (68 eurot inspektori töötund, maksimaalne summa 2000 eurot).
 - Laeva turvaülevaatus (130 eurot inspektori töötund, maksimaalne summa 1920 eurot).
 - ISM auditeerimine (130 eurot inspektori töötund, maksimaalne summa 1920 eurot).
 - Lisaauditi eest tuleb tasuda 200 eurot iga töötunni eest, maksimaalne summa 6000 eurot.

Ülevaatustega seotud inspektori lähetuskulud tuleb kanda laevaomanikul.
Samuti lisanduvad tasud tunnustatud klassiühingu poolt tehtavate ülevaatuste läbimise eest.

 • Teise laevapereta prahitud laevade registri puhul:

Laevadele on kehtestatud iga-aastane registritasu, mis sõltub kogumahutavusest:
 - laev kogumahutavusega alla 5000 peab tasuma 15 000 eurot,
 - laev kogumahutavusega vahemikus 5000 kuni 19 999 peab tasuma 20 000 eurot,
 - laev kogumahutavusega 20 000 ja rohkem peab tasuma 25 000 eurot.

Registritasu sisaldab laevapere liikmete töö- ja elutingimuste ülevaatuse, turvaülevaatuse ja ISM auditeerimisega seonduvaid tasusid.

Lisauditite eest tuleb tasuda riigilõiv ja inspektori lähetuskulud.
Registritasu ei sisalda tunnustatud klassiühingu kulusid.

Kust leian täiendavat infot?

Palume kõik huvipakkuvad küsimused saata aadressile estonianflag[at]transpordiamet[dot]ee. Lisaks on võimalik eelneval kokkuleppel tulla konsultatsioonile aadressile
Valge 4, 11413 Tallinn.

Täpsemat infot ka meie kodulehelt:

Kas kruiisilaevad on 1. juulil 2020 jõustunud laevanduse tööjõumaksude erimaksurežiimiga hõlmatud?

Kruiisilaeva puhul on tegemist reisilaevaga. See, kas reisilaev on erimaksukorraga hõlmatud, sõltub sellest, kas reisilaev teeb Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) regulaarreise või mitte.
Tööjõumaksude erimaksukorraga on hõlmatud EMP liikmesriigi lippu kandvad laevad, mida kasutatakse kaupade või reisijate rahvusvahelisel meritsi veol, välja arvatud peamiselt EMP-is regulaarreise tegevad reisilaevad.
EMP-i liikmesriigi lippu kandvad regulaarreise tegevad reisilaevad, mis külastavad ühe kalendriaasta jooksul üle 50% EMP-i sadamaid, ei kuulu seega erimaksukorra alla.
EMP-is sõitvad laevad on aga hõlmatud erimaksukorraga, kui nad ei tee EMP-is regulaarreise (näiteks mitteregulaarsed tellimussõidud).
Regulaarreis on merereis avalikustatud reisigraafiku alusel või nii korrapäraselt või sageli, et avaldub tema ilmne regulaarsus.

Mida loetakse rahvusvaheliseks meresõiduks tulumaksuseaduse tähenduses?

Kaubalaevadele ja väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda sõitvatele reisilaevadele suunatud erimaksukorra rakendamise üheks tingimuseks on, et laevaga teostatav meritsi vedu peab olema rahvusvaheline.

Kaupade ja reisijate meritsi vedu loetakse RAHVUSVAHELISEKS, kui rohkem kui 50% KALENDRIAASTA jooksul  tehtud REISIDEST on rahvusvahelised.

 • RAHVUSVAHELISTEKS reisideks loetakse neid kaupade ja reisijate meritsi veo reise, mis toimuvad:

• Eesti ja välisriigi sadama vahel,
• Eesti sadama ja väljaspool Eesti territoriaalmerd asuva rajatise vahel,
• välisriigi või välisriikide sadamate vahel,
• Välisriigi sadama ja kaldast eemal asuva rajatise vahel.

 • REISINA tulumaksuseaduse § 52 primm 1 lõike 5 tähenduses peetakse silmas seega vaid laeva liikumist ühest sadamast teise sadamasse või liikumist sadama ja meres asuva rajatise vahel.

Tulumaksuseaduse § 52 primm 1 lõike 5 tähenduses:

 • LÄHEVAD kaupade ja reisijate RAHVUSVAHELISE meritsi veo osakaalu arvestusse järgmised REISID:

• väljumine Eesti sadamast A, reidil seismine ning edasiliikumine välisriigi sadamasse B;
• väljumine Eesti sadamast A, ankrualal seismine ning edasiliikumine välisriigi sadamasse B;
• väljumine välisriigi sadamast B, reidil seismine ning sisenemine välisriigi sadamasse D.

 • EI LÄHE kaupade ja reisijate RAHVUSVAHELISE meritsi veo osakaalu arvestusse järgmised REISID:

• väljumine Eesti sadamast A, reidil seismine ning sisenemine Eesti sadamasse C;
• väljumine Eesti sadamast A, ankrualal seismine ning sisenemine Eesti sadamasse C.

 • EI LOETA REISIKS järgmiseid laeva liikumisi:

• väljumine Eesti sadamast A, reidil seismine ning naasmine Eesti sadamasse A;
• väljumine välisriigi sadamast B, reidil seismine ning naasmine välisriigi sadamasse B;
• väljumine Eesti sadamast A, ankrualal seismine ning naasmine Eesti sadamasse A;
• väljumine välisriigi sadamast B, ankrualal seismine ning naasmine välisriigi sadamasse B.

 

Viimati uuendatud: 11. Mai 2021