Sa oled siin

Veebiseminari "Meremeeste uus maksusüsteem" on võimalik järele vaadata SIIT.

 
 
Laevadele suunatud maksusoodustused

 

1. juulil 2020 jõustus laevanduse seaduste pakett, millega kehtestati erimaksukorra tingimustele vastavatele laevadele tonnaažikord ja laevapere liikmete tööjõumaksusoodustused.

Maksusoodustusi on võimalik rakendada järgmistele laevadele:

  • laeva kogumahutavus on vähemalt 500;
  • laeva kasutatakse kaupade või reisijate rahvusvahelisel meritsi veol;
  • laev kannab Euroopa majanduspiirkonna lippu.

Erimaksukord on suunatud peamiselt kaubalaevadele, kuid teatud tingimustel on võimalik erimaksukorda kohaldada ka süvendajatele ja puksiiridele ning väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna regulaarreise tegevatele reisilaevadele.

Tonnaažikorra kohaldamise võimalus on samuti meeskonna juhtimise ja tehnilise juhtimise teenuse osutajatel.

  • Erimaksukorra täpse kontrollküsimustiku leiad SIIT.
     

Laevapere liikmete tööjõumaksusoodustused (meremeeste skeem)
 

Erimaksukorra alla kuuluvatel laevadel töötavate meremeeste puhul maksustatakse meremeeste töötasu 0% tulumaksuga ning ülejäänud tööjõumaksud (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed, kohustusliku kogumispensioni sissemaksed) arvestatakse 750-euroselt maksubaasilt. Sealjuures vähendatakse sotsiaalmaksu 33%-lt 20%-ni. Erandina ei tasuta töötuskindlustusmakseid kolmanda riigi residentidest meremeeste töötasult. Kõigil Eesti meremeestel tekib võimalus sõlmida Haigekassaga vabatahtlik ravikindlustuse leping.

 

 

Tonnaažikord
 

Laevandusettevõtetele tekib täiendav võimalus erimaksukorra alla kuuluvatelt laevadelt teenitavat kasumit maksustada tonnaažikorra alusel, mis on alternatiiviks tavapärasele dividendipõhisele maksustamisele.

Tonnaažikorra kohaldamisel arvutatakse ettevõtte maksukohustus ettevõtja kasutuses oleva laeva puhasmahutavuse alusel ning ei arvestata ettevõtte tegelikku teenitud tulu.

Tonnaažikord kohaldub vaid kaupade ja reisijate veolt ning nendega otseselt seotud tegevustelt teenitud tulule.

 

Täpsemad tingimused tulenevad järgmistest seadustest:
 

 

Viimati uuendatud: 10. veebruar 2021