Sa oled siin

 

 

Infot kõikide väljastatud tegevuslubade kohta saab otsida Majandustegevuse registrist.

 

 

Tegevusloa taotlemine

Tegevusloa saamiseks tuleb esitada taotlus Majandustegevuse registris

Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:
1) laevaehitus ja -remont ning laevade ümberehitus;
2) laevaseadmete, -mehhanismide ja -süsteemide valmistamine, kontrollimine, remontimine ning katsetamine;
3) laeva veealuse osa tuukriülevaatus ja veealune remontimine;
4) laeva raadiosideseadmete, navigatsiooni-, pääste- ja tuletõrjevahendite ning tulekaitsekonstruktsioonide valmistamine, remontimine, kontrollimine ja katsetamine ning raadiosideseadmete kaldahooldus;
5) laevade tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine ja laevade katsetamine;
6) kemikaalitankerite lastioperatsioonide ülevaatus;
7) hüdrograafiline mõõdistamine;
8) mereõppeasutuse kvaliteedisüsteemi auditeerimine;
9) väikelaevade ehitamine, remontimine, katsetamine ja tehniline ülevaatus;
10) väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamine;
11) tasemeõppe (kutse- ja kõrgharidus) ning täiskasvanute tööalase koolituse korraldamine laevapere liikmetele;
12) jetijuhtide väljaõppe korraldamine;
13) laevade turvavarustuse paigaldamine ja hooldus;
14) reederi ning laeva, sadama ja sadamarajatise turvaülema väljaõppe korraldamine;
15) laevade agenteerimine.

Tegevusloa taotlemiseks võib taotluse esitada ka Veeteede Ametile. Taotluses peavad olema järgmised andmed:
1. nimi või ärinimi;
2. aadress ja asukoht või elukoht;
3. sidevahendite numbrid;
4. isikukood või registrikood, välja arvatud juriidilisest isikust asutamisel oleva taotleja puhul.

Taotlusele lisatakse:
1. vastavalt taotleja tegevusvaldkonnale taotleja või tema alluvuses töötavate spetsialistide kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide (diplomid, tunnistused ja muu selline) koopiad;
2. kasutatavate tehniliste seadmete loetelu ja taotleja tunnustatava tegevuse ülevaade;
3. maksuhalduri tõend maksuvõlgnevuse puudumise või maksuvõla tasumise ajatamise kohta.

Kui valmistajatehas on isikule väljastanud toote hoolduse, kontrolli või remondi teostamiseks loa või tunnistuse, lisatakse selle koopia tegevusloa taotlusele.

Tasemeõppe (kutse- ja kõrgharidus) ja täiskasvanute tööalase koolituse korraldamiseks laevapere liikmetele ning väikelaevajuhtide ja jetijuhtide väljaõppe korraldamiseks tegevusloa taotlemisel lisatakse taotlusele õppekavad, tehniliste õppevahendite ja valmendite loetelu ning õppejõudude nimekiri.

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv kümne tööpäeva jooksul pärast tegevusloa andmise otsuse tegemist. Enne riigilõivu tasumist ei väljasta Veeteede Amet tegevusluba.

 

Õigusaktid

 • Meresõiduohutuse seadus (§§ 7 - 10).
 • Riigilõivuseadus
  Makse saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
  IBAN: EE 93 2200 2210 2377 8606 Swedbank või EE 89 1010 2200 3479 6011 SEB

  Viitenumber: 2900073119

  Kõikidel Veeteede Ameti toimingutel on üks viitenumber, makse saajaks märkida Rahandusministeerium (mitte Veeteede Amet).
  Märkus: maksekorralduse selgitusele lisada tekst, mille eest riigilõiv tasutakse.

   

 

 

 

 

Laeva agenteerimise tegevusloa väljastamiseks esitatava taotluse NÄIDISVORM (43 KB, DOC)

 

Dokumentide esitamine

Tegevusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid saata postiga või tuua aadressil: Lume 9, 10416 Tallinn

Dokumendid võib jätta sekretäri juurde, tuba 301

E-N kell 8.00-12; 13-17
R kell 8.00-12; 13-16

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Meresõidohutuse teenistus
telefon: 620 5700
e-post: mot[at]vta[dot]ee

Viimati uuendatud: 28. september 2020