Sa oled siin

Eesti laevaregistrid

 

Alates 01.07.2020 jõustuva laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muudatuse kohaselt on laevaomanik või prahtija kohustatud määrama laevale vastutatava isiku ja selleks esitama asjaomasele registripidajale dokumendid vastutava isiku kohta. Vastutav isik tuleb määrata enne 01.01.2021 ja selle määramist tõendatakse notariaalselt kinnitatud või digitaalallkirjastatud volikirjaga.

Laevakinnistusraamatut peab Tartu Maakohtu kinnistusosakond ja see koosneb kahest registrist:

  1. Laevaregister, kus registreeritakse merelaevad, millel on õigus kanda Eesti riigilippu ning mille üldpikkus on vähemalt 12 meetrit ning siseveelaevad, mis on vähemalt 12 meetrit pikad. Purjejahtlaev või kaater tuleb kanda laevaregistrisse, kui selle üldpikkus on vähemalt 24 meetrit.
  2. Ehitatavate laevade register, kus registreeritakse Eestis ehitatav mere- või siseveelaev või teisaldatav ujuvvahend.

Laevakinnistusraamatu andmetega saab tutvuda e-kinnistusraamatu veebilehel. Samuti on võimalik andmetega tutvuda ja neist väljatrükke saada Veeteede Ametist ja notaribüroodest. Laevale väljastab liputunnistuse Veeteede Amet või notaribüroo.

Vaadake ka laeva kinnistamise nõuandeid.


Veeteede Amet peab kolme registrit (alates 1.07.2020):

  1. Esimene laevapereta prahitud laevade register (XLSX), kus registreeritakse need laevapereta prahitud laevad, mille vastutava isiku tegevuskoht on Eestis. Enne 01.07.2020 laevapereta prahitud laevade registris regitreeritud laevad loetakse registreerituks esimeses laevapereta prahitud laevade registris.
  2. Teine laevapereta prahitud laevade register, kus registreeritakse need laevapereta prahitud laevad, mille vastutaval isikul ei ole Eestis tegevuskohta.
  3. Riigihaldusülesandeid täitvate (RHÜT) laevade andmekogu (XLSX)

Täpsemat informatsiooni nende laevade kohta saate:
e-post laevaregister[at]vta[dot]ee
Telefon 620 5540
Tallinn, Lume tn 9 (vaata asukohta KAARDIL)
A korpus, kabinet 305.


Õigustatud huvi korral on võimalik samas tutvuda laevatoimikuga.

Veeteede Ametis peetakse Eesti registrites registreeritud laevade nimede nimekirja ja omistatakse kalalaevadele pardanumbreid.

Seni kasutusel olevaid laevanimesid saate vaadata siit (XLS).

 
Viimati uuendatud: 13. jaanuar 2021