Sa oled siin

29.01.2007 kell 17.56 sõitis MT WESERSTERN (Mani saare lipp, BT 6441, 127,2) pärast väljumist Vene-Balti sadamast Paljassaare poolsaare lähedal madalikule. Ilmastikutingimused laevaõnnetuse ajal: tuul W-NW kuni 14 m/s, nähtavus hea, õhutemperatuur 6º C. Laeva lastiks oli 9660 tonni diislikütust. Laeva vabastamiseks madalikult tellis laevaomanik vedurlaeva PROTECTOR ja lasti ümberpumpamiseks MT NIMBUS. Laevakere veealuse osa tuukriülevaatuse teostas firma Tuukritööde OÜ. 01.02.2007 kell 03.05 pärast 2175 mt diislikütuse ümberpumpamist vabanes laev vedurlaeva abil madalikult. Laev pukseeriti ankurdamiseks ankruplatsile ”D”, kus laevakere veealuse osa kordusülevaatuse tegi tuukrifirma UWS Baltic OÜ ja jätkati diislikütuse ümberpumpamist ülalnimetatud tankerile. Samal päeval kell 11.00 lõpetati lasti ümberpumpamine. Kokku pumbati MT NIMBUSELE 4564 mt/vac. Tuukriülevaatuse põhjal andis klassifikatsiooniühingu esindaja laevale loa jätkata ülesõitu lossimissadamasse ja pärast seda suunduda kuivdokki vigastuste remontimiseks. Merereostust laevaõnnetusega ei kaasnenud. 01.02.2007 kell 21.15 suundus laev Karlshamni sadamasse (Rootsi). Juurdlust teostab Mani saare Mereadministratsioon koostöös Veeteede Ametiga.

17.02.2007 kell 08.03 toimus Sillamäe sadamas sildumisel 6. kai äärde ML DALY (Kambodža lipp, BT 8967, 135,0 m) vööriga kokkupuude 4. kai ääres kinnitusotstel seisva PL VIRONIA (Eesti lipp, BT 13788, 158,3 m), vajudes parema parda seitsmenda teki umbreelingu ja sillatiiva juhtpuldi peale ja tekitades parvlaevale hulga mitmesuguseid laevakere vigastusi. Laev, lootsiga pardal, jõudes sadama akvatooriumile, alustas pööret ümber parema parda, et silduda vasaku pardaga 6. kai äärde. Laeva kiirus pöörde algul oli 1,7 sõlme ja kurss 190º. Ilm kokkupõrke ajal: tuul S-SSW 10-12 m/s, nähtavus hea. Suhteliselt tugeva tuule, kõrge vabaparda (ballastis) ja inertsi tõttu liikus laev N suunas edasi, parvlaevale peale. Töötamine peamasinaga “täiskäik tagasi” positiivset tulemust ei andnud. Pärast kokkupõrget sildus ML DALY vedurlaeva abil kai äärde. Sadamas laev arestiti, sest laevaomanik keeldus väljastamast garantiikirja kahjude hüvitamise kohta. Ka kokkupõrke põhjustanud laeval olid väiksemad laevakere vigastused, mis laevapere kõrvaldas. 27.02.2007 pärast laadimisoperatsioonide lõpetamist ja teisele laevale tekitatud kahjude garanteerimist lahkus laev sadamast. Juurdlust teostab Veeteede Amet. Laevaõnnetus on Veeteede Ametis võetud arvele ohtliku juhtumina.

09.03.2007 kell 22.50, olles Elbe jõe lootsijaamast võtnud pardale Hamburgi sadamalootsi, suundus ML KURKSE (Eesti lipp, BT 2658, 90,6 m) sadamasse. Kell 23.04 siseneti Parkhafeni konteinerterminali alasse, et silduda parema pardaga vastu Eurogate 7. kaid, sama kai ääres seisva konteinerlaeva MSC BULGARIA (Libeeria lipp, BT 30824, 202,0 m) vööri ette. Laevapere liikmed olid vastavalt sildumisplaanile valmis sildumiseks ja seisid oma kohtadel vööris ja ahtris. Kell 23.07 viidi peamasinate, vööripõtkuri ja rooli juhtimine keskjuhtimispuldist parema parda tiival asuvasse juhtimispulti, kusjuures rool asus paremas pardas ja laeva kiirus oli 1,8 sõlme. Kell 23.09 pandi rool otseasendisse, et hoida ohutut vahemaad kai ääres seisva ML MSC BULGARIA. Mõni hetk hiljem märgati, et rool on jätkuvalt vasakus pardas, kuigi aksiomeeter näitas rooli otseasendit ja juhtimispult oli välja lülitunud. Kohe lülitati juhtimispult uuesti sisse ning pandi rool ja vööripõtkur paremasse pardasse, kuid manööver oli juba hilinenud. Kell 23.10 toimus kokkupõrge kai ääres seisva ML MSC BULGARIA.. Sel hetkel puhus edelatuul tugevusega umbes 6 m/s. Kokkupõrke tagajärjel said mõlemad laevad laevakere vigastusi ülevalpool veeliini, mis ei ohustanud merekõlblikkust. Klassifikatsiooniühingu esindaja väljastas mõlemale laevale ajutise klassitunnistuse ja pärast laadimisoperatsioonide lõpetamist lahkusid laevad sadamast. Juurdlust teostab Veeteede Amet. Juhtum liigitati kergeks laevaõnnetuseks.

25.03.2007 kell 02.57 ML BALTIYSKIY-102 (Venemaa Föderatsiooni lipp, BT 1926, 95,0 m), olles ülesõidul Bekkeri sadamast Howdendyke sadamasse (UK) sõitis Neugrundi madalikule koordinaatides 59º20´4N, 023º31´2E. Ilmastikutingimused laevaõnnetuse ajal: tuul N-NE – kuni 7 m/s, nähtavus hea, välistemperatuur 3ºC Laeva lastiks oli pakitud saematerjal – 1816,9 mt. 27.03.2007 kell 08.30 alustati laeva tekilaadungi lossimist ujuvkraana abil pargasele. Samal päeval kell 15.50 vabanes laev vedurlaeva abil madalikult. Kuna laeva madalikul oleku ajal merereostust ei avastatud, võttis kapten vastu otsuse laadida tekilaadung laevale tagasi. Sama päeva õhtul kell 23.50 lõpetati laadimistööd ja laev alustas ülesõitu lähimasse sadamasse, et teostada tuukriülevaatus. 28.03.2007 hommikul silduti Paldiski Põhjasadamas. Pärast laevakere veealuse osa ülevaatust klassifikatsiooniühingu ja Veeteede Ameti esindajate juuresolekul tuvastati, et laeva vigastused piirduvad väikeste mõlkide ja värvikriimustustega. Laeva klassitunnistus säilis ja laev lahkus samal õhtul sadamast.Laevaõnnetuse juurdlust teostab Venemaa Föderatsiooni Mereadministratsioon koostöös Veeteede Ametiga.

12.05.2007 kell 15.15 toimus Bornholmi saarel Nexö (Taani) sadamast väljumisel KL KIHELKONNA (Eesti lipp, BT 117, pikkus 25,4 m) ja kai ääres kinnitusotstel seisva päästelaeva LEOPOLD ROSENFELDT (Taani lipp, MMSI nr 219002761, pikkus 23,0 m) vahel kokkupõrge. Ilmastikuolud sündmuste ajal: tuul S-3 palli, lainetus 0, nähtavus hea. Kokkupõrke tulemusel sai muljuda ja rebenes päästelaeva peateki reeling, deformeerus peatekk laeva keskosas mõõtmetes 150 x 300 mm, sai kahjustada hüdraulilise poomi kinnitus ja tekiehituse parema vööripoolse nurga keevisõmblus. Kalalaeva vigastused piirdusid kokkupõrke piirkonnas värvikahjustustega. Kokkupõrke põhjuseks oli kalalaeva vahitüürimehe eksimus. Juurdlust teostab Veeteede Amet. Juhtum liigitati kergeks laevaõnnetuseks.

17.07.2007 kell 00.58 toimus ML CELIA ( Soome lipp, BT 851, 64,2 m ) ja väikelaev (ajaloolise purjelaeva jaala vähendatud koopia) VIKAN ( Eesti lipp, DW 4,0 t, pikkus 10,2 m ) kokkupõrge Suurupi liikluseraldusskeemi alal, faarvaatri poide 2 ja 3 vahel, kusjuures väikelaev VIKAN asus kokkupõrke momendil vastassuunavööndis. Ilmastikutingimused laevaõnnetuse ajal: tuul W – 6 kuni 8 m/s, nähtavus hea, laine kõrgus kuni 1,0 m. Kui väikelaeval VIKAN, mis sõitis mootori jõul, saadi aru, et lähenev laev kokkupõrke vältimiseks midagi ette ei võta, oldi segaduses ega suudetud omalt poolt samuti kokkupõrget vältida. Kokkupõrke ajal kukkusid mõlemad väikelaeval olnud meremehed vette, kes päästeti lähedal olnud laevade meremeeste poolt. Küljeli vajunud ja vett täis valgunud, kuid ujuvuse säilitanud väikelaeva pukseeris piirivalvelaev lähimasse sadamasse. Kokkupõrke tagajärjel sai väikelaev VIKAN laevakere tugevalt vigastada ja vajab tõsist remonti kaldal. ML CELIA vigastused olid kergemad, piirdudes parema parda peateki umbreelingu deformatsiooniga ja värvikahjustustega. Laevaõnnetuse põhjuseks oli konventsiooni COLREG eeskirja nõuete rikkumine nii väikelaev VIKAN laevajuhi kui ka ML CELIA kapteni poolt. Juurdluse teostas Veeteede Amet. Väikelaevadega toimunud laevaõnnetusi ei liigitata.

07.09.2007 kell 03.40 (UTC+3) puhkes tulekahju MT SKY STAR masinaruumis (Panama lipp, BT 4269, pikkus 106,5 m) koordinaatidel 59º16´0 N ja 022º16´0 E, olles ülesõidul Århuse sadamast (Taani) Muuga sadamasse (Eesti). Kohe alustati tule kustutamist, seisati laeva peamasin ja laev jäi triivi, hiljem ankrusse. 07.09.2007 kell 04.10 oli tule levik peatatud. Tulekahju sai alguse laeva peamasina turboülelaadurist. Laev pukseeriti Muuga sadamasse. Hilisemal ülevaatusel selgus, et kahjustatud on peamasina turboülelaadur ja heitgaaside väljalaskekollektor. Laev vajas remonti. Antud juhtumiga ei kaasnenud merereostust ega inimohvreid. Juurdlust teostab Veeteede Amet.

12.10.2007 kell 14.36 Tallinna Vanasadamas sildumisel kai nr 10 äärde toimus kiirlaeval HSC SUPERSEACAT THREE (Itaalia lipp, BT 4697, pikkus 100,3 m) vööriga kokkupõrge kai nr 8 ääres kinnitusotstel seisva kiirlaevaga HSC TALLINK AUTOEXPRESS-2 (Saint.Vincent ja Grenadiinid lipp, BT 5419, pikkus 82,3 m). Ilmastikutingimused laevaõnnetuse ajal: tuul NNE  kuni 21 m/s, laine kõrgus sadamas 0,9-1,3 m, nähtavus hea. Kokkupõrke tagajärjel said mõlemad laevad väiksemaid laevakere vigastusi ülevalpool veeliini. Mõlema laeva vigastused remonditi klassifikatsiooniühingu esindaja järelvalve all järgmise päeva jooksul, klassitunnistus säilis ja laevad jätkasid oma tegevust ekspluatatsioonis. Antud juhtumiga ei kaasnenud merereostust ega inimeste vigastusi. Juhtumist on informeeritud Itaalia Mereadministratsioon.

25.11.2007 kell 22.45 puhkes tulekahju Paljassaare sadamas kai nr 32 ääres seisva MT RISTNA (Eesti lipp, BT 2804, pikkus 97,8 m) masinaruumi ahtripoolses osas, diiselgeneraatori nr 1 juures. Laevapere alustas kohe tulekolde kustutamist tulekustutitega, kuid kujunenud olukorda hinnates otsustas laeva kapten täita masinaruum süsihappegaasiga. Kell 22.55 hermetiseeriti ruum, aktiveeriti mahuline tulekustutussüsteem ja teavitati päästeametit tulekahju olemasolust laeval. Kell 23.10 tulid laeva pardale päästeameti tuletõrjekomando liikmed. Kell 23.18 alustas laevapere koostöös kohaletulnud päästeameti liikmetega tulekolde kustutamist. Sama päeva keskööl oli tulekahi laeval likvideeritud.
Hilisemal vigastuste ülevaatusel klassifikatsiooniühingu esindaja järelevalve all selgus, et laeva masinaruum vajab tehase remonti. Laevaõnnetus klassifitseeriti kergeks laevaõnnetuseks. Juurdluse teostamine on volitatud HT Laevateenindus OÜ-le.

02.12.2007 kell 08.15 puhkes Vene-Balti sadamas laevaremonditehase dokis oleval ML MARO (Antigua ja Barbuda lipp, BT 3046, pikkus 95,6 m ) motoristi kajutis tulekahju. Laeva juhtkond informeeris juhtumist tehase dispetšerit, rakendas viivitamatult meetmeid tulekahju kustutamiseks ja teavitas päästeametit. Kell 08.40 saabusid kohale päästeameti tuletõrjeautod ja alustasid tule kustutamist. Kell 09.15 oli tulekolle laevas kustutatud. Tulekahju tagajärjel hävines motoristi kajut täielikult. Kahjustada said vanemmadruse kajut, tualett ja vasaku parda vahekäik. Inimesed vigastada ei saanud.
Juhtumist informeeriti lipuriigi administratsiooni. Kuna laev oli remondis ja ekspluatatsioonist välja viidud, siis juurdlust juhtumi kohta ei teostatud. 

14.12.2007 kell 16.58 toimus Vene-Balti sadamas BLRT-s remondis oleva ML GOLF (Antiqua ja Barbuda lipp, BT 2828, pikkus 88,2 m) ümberhaalamine kai nr 14 äärest kai nr 7 äärde kahe vedurlaeva abil. Kuna ML GOLF peamasin oli ekspluatatsioonist välja viidud, siis abistasid teda vedurlaevad: VL VENE vööris ja VL AMIGO ahtris. Töökorras oli ainult vööripõtkur ja seda sai kasutada aktiivse roolina, liikudes ahter ees vedurlaevade abil kai nr 7 äärde. Halb side VL-ga AMIGO, kes ei täitnud kohe lootsi korraldust muuta liikumissuunda, viis selleni, et möödudes kaist nr 20, vajus ML GOLF hetkeks kai nr 20 peale, mille tulemusena sai laeva vasakparras ülevalpool veeliini kaarte nr 33-34 vahele mõlgi sügavusega umbes 20 mm.
Ilmastikuolud juhtumi ajal: tuul S-SW-7 m/s, nähtavus udu tõttu piiratud 350–400 m.
Remondi käigus toimus klassifikatsiooniühingu vahetus. Laev viidi Bureau Veritase (BV) järelevalve alla ja laevale väljastati remondi lõppedes uus klassitunnistus. Mõlk fikseeriti eraldi aktiga, kuna ei ohustanud laeva merekõlblikkust.
Juhtumist informeeriti lipuriigi administratsiooni. Kuna laev oli remondis ja ekspluatatsioonist välja viidud, siis juurdlust juhtumi kohta ei teostatud. 

23.12.2007 kell 14.50 toimus ML SWE-TRADER (Rootsi lipp, BT 1335, pikkus 73,8 m) Paldiski Lõunasadamas sildumisel lootsimise ajal kontakt kaiga. Vigastada sai kai raudbetoonist konstruktsioon ja purustatud oli kahe kai küljes rippuva vendri kinnitus. Laeva vöörtäävi kahjustus süvisejoonte 3,6 ja 5,0 meetri vahel oli märkimisväärne ja vajas tehaseremonti. Juhtumist informeeriti lipuriigi administratsiooni, kes teostab juhtumi juurdlust.

Viimati uuendatud: 14. november 2017