Sa oled siin

03.02.2008 umbes kella 06.00 ajal hommikul uppus Leppneeme sadama kai ääres puust laevakerega kalapüügilaev RÄIM-6 (Eesti lipp, BT 13,0, pikkus 12,6 m). Ilmastikutingimused laevaõnnetuse ajal: tuul W-NW 14-18, puhanguti 20 kuni 24 m/s, laine kõrgus 1,5-2,0 m, nähtavus hea. Õhutemperatuur öösel 0° kuni –1 °C. Sadam on avatud N-NE tuultele.

Kalapüügilaev seisis Leppneeme sadama idapoolse kai ääres, olles kinnitatud nelja kinnitusotsaga. Kuna hommikupoole ööd tuul tugevnes ja merevee tase tõusis, siis oli aja küsimus, millal kinnitusotsad katkevad. Nii juhtuski kalapüügilaev RÄIM-6-ga, mille kinnitusotsad ei pidanud ilmastikutingimustele vastu, purunedes ükshaaval. Tuule ja laine tulemusel saadud löökidest vastu betoonkaid purunes laevakere plangutus, laev läks vesilasti ja vajus kai ääres põhjale. Veepinnale ulatus vaid laeva mast.

Kuna sadamas seisvatel laevadel puudus vahiteenistus ja sadamas järelevalveteenistus, siis mingeid õnnetust ennetavaid meetmeid ette ei võetud ja juhtum avastati alles hommikul. Laev tõsteti veest välja ja asetati sadama kaile toodud kiilplokkidele järgmisel päeval.
Kalalaeva uppumisega ei kaasnenud merereostust, inimesed kannatada ei saanud. Kuna juhtum ei sisaldanud midagi erakorralist ega õpetlikku meresõiduohutuse seisukohalt, siis võeti vastu otsus antud juhtumit põhjalikumalt mitte juurelda.

22.02.2008 kell 10.42 väljumisel Rohuküla sadamast toimus parvlaeval ST.OLA (Eesti lipp, BT 4833, pikkus 85,95 m) kokkupõrge kaiga. Ilm juhtumi ajal: tuul WSW 10-12 m/s, nähtavus hea, sadama akvatooriumil lahtine jää.

Laevajuhi ebaõige manööverdamise ja tuule koosmõju tulemusel toimus laeva kai äärest lahkumisel kokkupõrge kaiga, vigastada sai vasaku parda põrkeprussi alune laevakereplaadistus kolme kaare ulatuses 1,8 m ülevalpool veeliini, tekitades prao pikkusega 105 cm ja laiusega 1 cm. Vähesel määral sai kahjustusi ka kai betoonkonstruktsioon. Kohe telliti laeva ülevaatus klassifikatsiooniühingult ning kooskõlastati remonttööd ajutise dublööri paigaldamiseks.
Laevaõnnetus klassifitseeriti kergeks laevaõnnetuseks. Juurdluse teostamine volitati Saaremaa Laevakompanii AS-le, mis on käesolevaks ajaks lõpetatud.

27.02.2008 toimus Vene-Balti sadamas seisval UJUVDOKK-2 (Eesti lipp, BT 2579, pikkus 101,2 m) kahe kuivsektsiooni osaline täitumine mereveega, mille tagajärjel tekkis ohtlik kreen ja ballastitankide uputus, pannes ohtu remonttöödeks dokitud ML ORION. Samal ajal teostati plaadivahetust ka ujuvdoki kerel. Vasakusse ja paremasse pardasse oli paigaldatud uued plaadid, fikseerituna ainult punktkeevitusega. Doki tehnilise seisukorra kontrolliks olid avatud doki staapeltekil asuvad pontoonide 1, 2 ja 4 luugid.

Umbes kella 01.00 ajal avastati järjest suurenev kreen vasakusse pardasse ja diferent vööri. Läbi mittetöökorras ballastitanki nr 1 ventiili ja mittehermeetilise kereplaadistuse sattus vesi ballastitanki nr 1. Kreeni ja diferendi suurenedes sattus vesi tuule tugevnemisest tekkinud lainega kere mittehermeetiliselt paigaldatud plaadi servade vahelt ballastitanki nr 1 ja hiljem doki staapeltekile ning sealt avatud luukide kaudu doki ballastitankidesse. Kreeni likvideerimise käigus sattus vette ka parema parda punktkeevitusega fikseeritud plaat. Selle servade vahelt valgus vesi esimese pontooni parema parda kuivsektsiooni, kuna plaat kattis osaliselt ka kuivsektsiooni. Esimese pontooni kuivsektsioonist valgus vesi omakorda teise pontooni kuivsektsiooni ja nendes asuvad elektriseadmed ja -süsteem said mereveega kahjustatud. Kuna kreen ulatus 18º-ni ja dokitava ML ORIONI kere ei olnud samuti hermeetiline, tekitati reaalne oht ka dokis asunud laevale.

Juurdlust teostas Veeteede Amet. Juhtum ei kuulu liigitamisele vastavalt MKM 27.12.2002 määrusele nr 77.
 
24.04.2008 kell 14.45 süttis vedurlaeval KAEVATSI (Eesti lipp, BT 35,3, pikkus 14,3 m) ML OMSKIY–102 Lehtma sadamast väljapukseerimise ajal peamasina ülekuumenemise tõttu väljalasketorusse kogunenud tahm. Laevaperel õnnestus põleng tulekustutite abiga summutada ja laev sildus ilma kõrvalise abita kai äärde. Põlengu leviku ennetamiseks tehti väljakutse päästeametile ning päästekomando meeskond likvideeris tulekahju lõplikult.

Tulekahju tagajärjel sai kahjustada korstna ümbrise värvkate ja korstnatoru isolatsioon. Päästekomando täiendava kustutustöö tulemusena sai roolimaja vähesel määral veekahjustusi ja lammutati osaliselt puitkonstruktsioon, et lõpetada tule levik isolatsiooni põlemise teel.
Juhtumiga ei kaasnenud merereostust, inimesed kannatada ei saanud. Kuna laev ei kaotanud meresõiduomadusi ja 28. aprillil alustati eelnevalt planeeritud remonti klassi taastamiseks, siis põhjalikumat juurdlust juhtumi kohta ei teostatud, vaid koostati otsus.

26.05.2008 kell 12.35 ülesõidul Paldiski-Lõunasadamast Meeruse sadamasse koordinaatides 59˚21´N ja 024˚02´E toimus põleng punkrilaeval IKLA (Eesti lipp, BT 204,8, pikkus 29,1 m). Pärast seda, kui märgati, et masinaruumi õhuluukidest tuleb suitsu ja oli näha tulekuma, anti tulehäire, seisati sillast peamasin, suleti kütuse kiirsulgemisklapid ja alustati põlengu kustutamist. Laev jäi triivima. Kui avati masinaruumi uks, tungisid sealt välja leegid ja kuna uksed silda olid avatud, paiskusid leegid tõmbetuulega ka laeva sillale. Tule kustutamiseks kasutati pulberkustuteid. Põleng kustutati laevapere jõududega umbes kümne minuti jooksul. Põlengu kustutamise ajal sai laeva vanemmehaanik põletushaavu ja viidi haiglasse toimetamiseks lootsikaatriga kaldale, laev aga pukseeriti mõni aeg hiljem sadamasse.
Kustutuse käigus merereostust ei täheldatud.

Tulekahju tõenäoliseks põhjuseks oli tule puhkemine töötava peamasina väljalaskekollektori ja selle kompensaatori ühendusest (kus oli üks kinnituspolt lahti) välja tunginud sädemetest, mis süütasid peamasina külgedel olevad kütuse ja õlide jäägid.
Hilisemal laevaruumide ülevaatusel tuvastasid Veeteede Ameti ja klassifikatsiooniühingu esindajad tulekahjus saadud kahjustusi. Laeva edasiseks ekspluateerimiseks on vajalik tehaseremont.

Juhtum liigitati raskeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostab Veeteede Amet.
31.05.2008 toimus Vene-Balti sadamas remondis oleval punkrilaeval SKORPION (Eesti lipp, BT 1660, pikkus 86,4 m) keevitustööde ajal põleng. Tööde käigus kukkusid gaasilõikamise tagajärjel tekkinud sädemed ja sulanud metalliosakesed puhastatud lastitanki. Kell 14.40 hakkas tanki luugist tulema suitsu, millest keevitaja teavitas laeva juhtkonda. Kohe hermetiseeriti antud lastitank ja lülitati sisse kalda- ja laeva tuletõrjeveesüsteem. Läbi kontroll-luugi lasti vett tanki ja jälgiti tanki lasti kontrolltermomeetri abil. Kui umbes poole tunni möödudes tuli lastitankist ikka suitsu, otsustati kutsuda kohale kalda päästemeeskond. Kell 16.48, kui tulekolle oli likvideeritud, leiti, et tankis oli põlenud 0,5 ruutmeetri suurune raskekütuse loik.

Antud juhtum Veeteede Ametis arvelevõtmisele ei kuulu, kuna puuduvad laevaõnnetuse tunnused. 

05.08.2008 kella 14.22 ajal sõitis reisilaev OCEAN MONARCH (Portugali lipp, BT 15833, pikkus 162,37 m) madalikule, olles ülesõidul Stockholm–Tallinn. Laevaõnnetus toimus lootsimise ajal, koordinaatidel 59˚27´24 N ja 024˚48´00 E, Tallinna Vanasadama väravast ESE jääval, poidega tähistatud alal.

Ilm laevaõnnetuse ajal: tuul ENE 10-15 m/sek, puhanguti 18 m/sek, lainetus 1,0 kuni 1,5 m, nähtavus hea.

Laev vabastati madalikult kolme vedurlaeva abil kell 15.26 (AIS-i ja radaripildi väljatrüki alusel) ja kella 15.40 ajal sildus kai nr 17 ääres. Laevakere veealuse osa uuringud teostas firma Tuukritööde OÜ samal päeval sadamas kai ääres. Läbivaid vigastusi laevakere veealuses osas ei leitud.

Sama päeva õhtul kell 19.20 lahkus laev sadamast. Juhtumist on informeeritud Portugali Mereadministratsiooni, kes tegeleb juurdlusega.
12.08.2008 kell 07.04 katkes Kakumäe lahes Elisa Eesti AS-i kiudoptiline sidekaabel FEC-1 koordinaatidel 59°27’81 N ja 024°30’92 E, mis määrati mõõtmise tulemusel Elisa Eesti AS-i kaabli jälgimis- ja kontrollsüsteemi arvutiga. Tallinna VTS-i andmetel oli Elisa Eesti AS-i poolt näidatud asukohas püügil kalalaev PÄRISPEA (Eesti lipp, BT 78, pikkus 25,23 m). Veeteede Ameti laevaliiklusteeninduse süsteemi andmebaasis on salvestatud info laeva liikumisest Miiduranna sadamast Kakumäe lahte. Salvestatud on küllaldaselt laeva asukohti, mis näitavad, et KL PÄRISPEA asus selle kiudoptilise sidekaabli lähikonnas ülalnimetatud ajal. Seda kinnitab ka väljavõte Keskkonnainspektsioonis asuva Eesti kalalaevade jälgimise keskuse satelliitjälgimissüsteemi salvestatud KL PÄRISPEA liikumise info. Kalalaeval mingeid vigastusi ei täheldatud. Kaablilaeva TELEPAATI spetsialistide arvates võib kaablile sääraseid vigastusi tekitada kas laeva ankruga või kalatraaliga.

Juhtum liigitati kergeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostas Veeteede Amet.
24.08.2008 kell 03.40 puhkes tulekahju Muuga sadama kai ääres seisval ML LINDA (Kambodža lipp, BT 1069, pikkus 67,90 m). Kella 00.00 kuni 03.25 oli vahitüürimees navigatsioonisillal, kus ta tegeles navigatsioonikaartide ja dokumentide ettevalmistamisega järgmiseks reisiks. Navigatsioonisillalt lahkus ta ringkäiguks laeval ja samal ajal toimuva kauba lossimise jälgimiseks. Kell 03.35, kohtunud tekil masinaruumist väljunud vahimehhaanikuga, tundsid nad kõrbehaisu. Katkestati lossimistööd. Vahitüürimees jooksis navigatsioonisillale kavatsusega siseneda roolikambrisse parema parda tiivalt. Nähes lahtist tuld navigatsioonisillal ja kõrvalasuvas kaardikambris, võttis ta tulekustuti ja asus seda kustutama. Sel hetkel hakkas tööle tuletõrje signalisatsioon. Pärast tulehäiret alustasid laevas olnud laevapere liikmed tulekolde kustutamist. Kulutati kogu kustutusaine tagavara, kuid tuld ei suudetud summutada. Pärast seda alustati tule kustutamist veega. Tulekolle likvideeriti kell 04.12, s.o ajaks, kui saabusid Päästeameti tuletõrjeautod.

Tules muutus kasutuskõlbmatuks kogu navigatsioonisillal asuv aparatuur. Väljavahetamisele kuulusid navigatsioonisillal ja kaardikambris asuvad elektrikaablid ning lae- ja seinakattematerjal.
Tulekahju oletatavaks põhjuseks võis olla prügikorvi süttimine sinna visatud suitsukonist ja sealt tule levimine kõrvalasuvatesse ruumidesse. Juhtum liigitati raskeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostas Veeteede Amet.
 
Vedurlaev ROLLE (Soome lipp, BT 17, pikkus 13,0 m) saabus Paldiski Lõunasadamasse 02.07.2008 mõõdistustöödeks süvenduskaravani koosseisus. 02.10.2008 seisis laev vasaku pardaga ujuvpontooni ääres. Laeval tehti ettevalmistusi sadamast lahkumiseks. Kapteni haigestumise tõttu lükkus edasi laeva väljumine. Pärast seda, kui kapten oli teatanud omaniku esindajale haigestumisest ja laevast lahkumisest, andis viimane vedurlaeva AMIRAALI kaptenile korralduse viia laev tuule tugevnemisel ohutumasse kohta. Kell 14.00 sildus VL AMIRAALIujuvpontooni äärde VL ROLLEvööri ette. Kuna edelatuul oli tugevnenud (kuni 14 m/sek), tekkis vajadus viia vedurlaevohutumasse kohta. VL AMIRAALIkapten ja mehaanik läksid VL ROLLEpardale, käivitasid peamasina ja andsid lahti kinnitusotsad. VL ROLLEliikus kai äärest eemale umbes 20 meetrit, misjärel seiskus peamasin, mida enam käivitada ei suudetud. Tuul kandis VL ROLLEkai nr 6 ääres seisnud ML REGAL STAR ahtri jakai vahele, kus lainetusest tingitud löökide tagajärjel vastu kaid ja kairampi kaotas ahtritekk veekindluse ja ahterpiik hakkas täituma mereveega. VL AMIRAALIkapten ja mehaanik läksid tagasi oma laevapardale, et pukseerida vedurlaevohutumasse kohta. Sadamast saadi luba vedurlaeva pukseerimiseks kai nr 2 äärde. Pukseerides oli vedurlaevaahter lainetusest tingituna üleujutatud ja kahjustatud kohast valgus vesi endiselt ahterpiiki. Laevläksvesilasti ja kui oli näha, et ei jõuta määratud kai äärde, otsustati VL ROLLEkinnitada kai nr 5 ääres seisnud pargase pardasse. Vedurlaev jõuti kinnitada kahe kinnitusotsaga (vööriots pargasele ja ahtriots kaldale), kui ta põhja vajus.

03.10.2008 kella kahe paiku öösel tõsteti vedurlaevautokraanagakaile. Täheldati vähene merereostus. Juurdluse teostas Soome Mereadministratsioon (juurdluskokkuvõtted http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/ ).
 
20.10.2008 kella 17.25 ajal puhkes tulekahju Vene-Balti sadama kai ääres seisval ja Balti Laevaremonditehases remondis oleval külmutuslaeval GREEN AUTUMN (Panama lipp, BT 6070, pikkus 145,55 m). Ilm juhtumi ajal: tuul W – 5-8 m/sek, laine kõrgus 0,5 m, nähtavus hea.

Tuli sai alguse laeva remonttööde käigus esimeses lastiruumis tehtavatest keevitustöödest. Lastiruumi ahtripoolse vaheseina keevitamisel süttis põrandakatte alune isolatsioonimaterjal ja tuli levis kiiresti kogu ruumi ulatuses. Kustutustöödest võttis osa kuus Päästeameti tuletõrjeautot. Sama päeva õhtul kell 22.15 likvideeriti tulekolle lastiruumis. Juhtumiga ei kaasnenud merereostust ega inimohvreid. Laeval jätkuvad remonditööd. Laeva lipuriiki Panama Mereadministratsiooni on juhtumist informeeritud.

09.12.2008 kell 05.43 sõitis Muuga sadamas sildumise ajal punkrilaev SKORPION (Eesti lipp, BT 1660, pikkus 86,4 m) pärast voolukatkestust graniitkividega ääristatud kaldasse. Laeva peamasin seisati avariiseiskamise lüliti abil. Pärast kaldassesõitu vähenes laeva ahtrisüvis 20 cm võrra. Kohe kontrollis laevapere üle kõik ruumid allpool peatekki, samuti mõõdeti kõikide tankide nivoosid. Merevee sissevoolu ei avastatud, lekkeid ja merereostust ei täheldatud.

Pärast laevakere veealuse osa ülevaatust tuukrifirma UWS Baltic OÜ poolt selgus, et vigastada olid saanud sõukruvi labad, rooli baller ja laevakere ahtriosas ülevalpool veeliini oli tekkinud pragu pikkusega 700 mm. Klassifikatsiooniühingu esindaja peatas klassitunnistuse kehtivuse kuni vigastuste likvideerimiseni. Laev vajas remondiettevõttes dokiremonti.
Juhtum liigitati raskeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostas Veeteede Amet.

Viimati uuendatud: 14. november 2017