Sa oled siin

04.03.2009 kella 22.40 ajal sõitis Muuga sadama akvatooriumil koordinaatidel 59°29,68 N ja 024°57,98 E madalikule süvendaja TRUD R (Taani lipp, BT 1104, pikkus 75,49 m). Ilm juhtumi ajal: tuul S-3 m/s, laine S-0,2 m, veetase -21, nähtavus hea.

Laev töötab Muuga sadama konteinerterminali laiendustöödel vastavalt lepingule AS Tallinna Sadam ja Taani ehitusfirma vahel.
Laev vabanes madalikult laevapere jõul. Kontrolliti allpool veeliini asuvad laevaruumid ja tehti ballast- ja kütusetankide kontrollmõõtmised. Avastati, et diiselkütuse tankides nr 14 ja nr 24 on merevesi. Laeva täiendavaks kontrollimiseks küsiti sadama järelevalvelt luba siirduda ankruplatsile, kuid ei teatatud madalikulesõidust. 05.03.09 hommikul avastas üle Muuga lahe kontroll-lendu teinud piirivalve lennusalga lennuk sadama akvatooriumil naftareostuse. Merereostusest teavitati kohe sadama administratsiooni. Kell 09.50 avastas ka reostustõrjelaev RONK ehitatava kai lähedal õlireostuse, millest teavitati Keskkonnainspektsiooni. Koostöös Keskkonnainspektsiooni esindajatega langes reostuse tekitajana kahtluse alla süvenduslaev TRUD R, mis leidis hiljem ka kinnitust. Kell 10.30 sildus laev kai nr 12 ääres, et viia läbi tuukriülevaatus ja pumbata paakautole õlisegust vett. Ka nende operatsioonide teostamisest ei olnud laeva kapten sadama administratsiooni teavitanud; see avastati juhuslikult sadama administratsiooni kontrollkäigul. Kohe teavitati sellest ka Veeteede Ameti laevakontrolliinspektorit ja klassifikatsiooniühingu esindajat, kes saabusid laeva.
Laevakere veealuse osa uuringud viis samal päeval sadamas kai ääres läbi firma Tuukritööde OÜ. Veeteede Ameti laevakontrolliinspektorid pidasid laeva kinni, sest ülevaatuse käigus avastati vasaku parda ahtriosas allpool veeliini kaarte 41 ja 51 vahel mõlke ja väiksemaid laevakere läbivaid vigastusi. Vigastada saanud tankidest pumbati paakautodele seal olnud diiselkütus ja õlisegune vesi. Laevale anti luba ühekordseks ülesõiduks laevaremonditehasesse, et ujuvdokis vahetada vigastada saanud laevakereplaadistus.
Juhtum liigitati kergeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostab Veeteede Amet.

05.04.2009 kell 16.16 toimus Kotka sadama Mussalo basseinis (Soome) puistlastilaeva HARRIETT (Bahama lipp, BT 17665, pikkus 179,86 m) pukseerimisoperatsiooni ajal kokkupõrge vedurlaevaga VEGA (Eesti lipp, BT 144, pikkus 19,10 m). Kokkupõrke tagajärjel sai VL VEGA vigastada sõumehhanismi pöördkäitur. Puistlastilaeval HARRIETT vigastusi ei täheldatud. VL VEGA vigastused remonditi Rauma laevaremonditehases.
Juhtum liigitati kergeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostab Veeteede Amet.

05.05.2009 kell 06.45 (UTC+3) toimus Hiiumaa põhjarannikul koordinaatides 59º01,66 N ja 021º55,33 E kokkupõrge vedurlaeva BESTLA (Taani lipp, IMO nr 8027779, laevaomanik Svitzer AS) ja õppe-purjelaeva (edaspidi TS) PROLIFIC (Suurbritannia lipp, MMSI nr 235026613, laevaomanik Prolific Rederi AB) vahel. VL BESTLA oli teel Loksa sadamast Klaipedasse ja TS PROLIFIC Visbyst Tallinna. Kokkupõrke tagajärjel sai vigastada TS PROLIFIC vasak parras: fiiberplastikust laevakere ja sisekonstruktsioonide deformatsioon ja rebendid koos merevee lekkega siseruumidesse (ainult kõrge lainega). Kõik laevakere vigastused asusid ülevalpool veeliini. Juhtumiga ei kaasnenud merereostust ega inimohvreid. Kell 08.24 jätkas TS PROLIFIC reisi Tallinna suunas VL BESTLA saatel ja Tallinn VTS jälgimisel. Samal õhtul kell 17.59, olles jõudnud Tallinna reidile, lõpetas vedurlaev saatmise ja suundus Klaipedasse ilma Tallinna sadamasse sisenemata. Kell 19.00 sildus TS PROLIFIC Tallinna Lennusadamas. Järgmisel päeval vaadati üle laeva vigastused klassifikatsiooniühingu Lloyd´s Register, Veeteede Ameti ja sürveiorfirmade esindajate poolt. Tehti kindlaks, et saadud vigastuste tõttu vajab laev tehaseremonti. Laevale anti Lloyd´s Register esindaja poolt luba ühekordseks ülesõiduks Göteborgi sadamasse remondi teostamiseks.

Veeteede Amet informeeris juhtumist mõlema laeva lipuriigi mereadministratsioone. Taani Mereadministratsioon teatas kohe, et nemad antud juhtumi juurdlust ei korralda, vaid kasutavad neid andmeid ainult laevaõnnetuste statistikas. Kuna selles juhtumis ei olnud midagi õpetlikku, siis ei teostanud juurdlust ka Veeteede Amet. Juhtumeid väikelaevadega ei liigitata.
 
10.05.2009 kell 23.40 sõitis koordinaatidel 59º35,6 N ja 025º06,3 E täiskäigul madalikule külmutuslaev FRAMNES (Norra lipp, IMO nr 7823982, laevaomanik Fjord1 Fylkesbaatane). Laev oli ballastis ja teel Peterburist Muuga sadamasse väetiselasti järele. Ilm: tuul SE 7-11 m/sek, nähtavus hea. Laev jõudis kapteni deklareeritud lootsi vastuvõtukohta 1,5 tundi varem ja jätkas kurssi muutmata, käiku vähendamata ning peatumata sõitu kohustuslikul lootsimise alal. Sellest hetkest kuni laeva madalikule sõiduni hoiatasid laevajuhti korduvalt ohust, kuhu võib viia nende laeva kurss, Tallinn VTS operaator, läheduses seisva rannavalvelaeva komandör ja lootsikaatril asuv loots, kes oli kohe valmis laevale minema. Mitte keegi vahisolevatest laevapere liikmetest väljakutsetele ei reageerinud. Pärast madalikule sõitu läks laeva pardale loots, kes nägi, et sillavahis olev kapten on tugevate alkoholijoove tunnustega ega kuuletu tema soovitustele stopata laeva peamasin. Loots taotles kaptenile alkotesti tegemise võimalust. 11.05.2009 kell 06.07 fikseeriti Politsei- ja Piirivalveameti esindaja tehtud alkotestiga kaptenil alkoholijoove. Samal päeval teostati laevakere veealuse osa tuukriülevaatus ja laevaruumide seisukorda kontrollis klassifikatsiooniühingu DNV esindaja.
Tuukriülevaatuse põhjal tuvastati, et laevakere vasakus pardas allpool veeliini ballasttanki nr 2 juures on laevakere läbiv vigastus mõõtmetega 70 x 3 cm. Laevakere keskosa allpool veeliini oli tugevalt deformeerunud, plaadistuses oli palju mõlke ja väiksemaid läbivaid vigastusi. Pärast kütuse ümberpumpamist tankerile vabastati laev 13.05.2009 kell 00.23 kahe vedurlaeva madalikult abil ja pukseeriti ankruplatsile Muuga lahes.
Laeva remonttööd teostati Balti Laevaremonditehases. Juhtumist on informeeritud ja Veeteede Ameti käsutuses olev dokumentatsioon edastatud Norra Mere­administratsioonile, kes teostab juurdlust.

Viimati uuendatud: 14. november 2017