Sa oled siin

15.02.2011 kell 06.00 sildus ML Good Pacific (India lipp, BT 19891, pikkus 178,7 m) Muuga sadama kai nr 32 äärde, sest laeva ahtriosas hakkas jäässõidu ajal tugev vibratsioon. Laeva lähtesadamaks oli Sankt-Peterburg.

Muuga sadamasse saabus laev tuukriülevaatuse läbiviimiseks. Laevakere veealuse osa ülevaatus teostati tuukrifirma Tuukritööde OÜ poolt samal päeval. Ülevaatuse tulemusel tuvastati, et sõukruvi kõik neli laba olid jäässõidul otstest deformeerunud. Tuukriülevaatus teostati klassifikatsiooniühingu esindaja järelevalve all. Laeva tehnilist seisukorda ja dokumentatsiooni kontrollis Veeteede Ameti laevade järelevalve inspektor. Kuna nii suure laeva dokkimiseks võimalused kohapeal puudusid, otsustati keevitusega lõigata deformeerunud sõukruvi otsad ja anda laevale ühekordne luba ülesõiduks sihtsadamasse lasti lossimiseks ja sõukruvi vahetamiseks.

Vigastused liigitati ohtlikuks juhtumiks. Juurdlust ei teostatud.

02.03.2011 kell 13.30 toimus Meeruse sadamast väljumisel pöördel paremale lootsimise ajal ML Gerd (Antigua ja Barbuda lipp, BT 2650, pikkus 88,94 m) põhjapuude. Pöörde ajal kaldus laev ettenähtust rohkem paremale ja sõitis parema pardaga koordinaatidel 59°26,94’N ja 024°39,85’E madalikule, mis asus umbes 20 m kanalist N pool. Laev vabanes madalikult oma käiguga edasi-tagasi manööverdades ja kasutades vedurlaeva Meteor abi. Madalikult vabanedes kontrolliti allpool veeliini asuvad laevaruumid ja parema parda kütusetankid seestpoolt. Merevee leket laevaruumidesse ja tankidesse ei tuvastatud. Kapten jätkas reisi sihtsadamasse, kus pärast lossimist teostatakse tuukriülevaatus klassifikatsiooniühingu esindaja juuresolekul.

Juhtum liigitati kergeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostas Veeteede Amet.

02.03.2011 kell 16.30, olles ülesõidul Kunda sadamasse, seiskus jääs ML Regina Magdaleena (Norra lipp, BT 3593, pikkus 99,9 m). Laev jäi jääs seisma koordinaatidel 59°44,1’N ja 024°49,7’E jäämurdja ootele.

03.03.2011 kell 12.50 alustati laevas peamasina ettevalmistamist jäämurdja järel sõitmiseks. Kell 13.45 jõudis piirkonda jäämurdja Tarmo. Selleks ajaks oli peamasin ette valmistatud ja juhtimine silda antud. Kell 13.50 anti sillalt käsklus „Aeglane käik edasi“, et alustada liikumist jäämurdja järel sihtsadama poole. Kell 13.51 hakkas tööle peamasina raamlaagrite temperatuuriandurite signalisatsioon. Silindri nr 4 temperatuur oli tõusnud 102°C. Kell 13.52 toimus peamasina avariiseiskamise. Kui avati peamasina karteriluugid, siis tuvastati, et raamlaager nr 4 on kahjustatud ja peamasinaga edasi töötada ei tohi. Peamasina väntvõll ja raamlaager vajasid tehase remonti. Juhtunust informeeriti jäämurdja kaptenit, Tallinn VTS-i operaatorit, laevaomanikku ja -agenti. Laev pukseeriti vedurlaeva abil Muuga sadamasse.

Juhtum liigitati raskeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostab Veeteede Amet.

31.03.2011.a kell 10.59 (UTC+2) sõitis ML Listervik (Gibraltari lipp, BT 2863, pikkus 90,0 m, IMO nr 9136216, laevaomanik Uman Rederi AB) Tallinn VTSi andmetel Pärnu lahel jääoludes koordinaatidel 58°07,06’N ja 024°10,9’E madalikule Laeva lastiks olid puidugraanul. Lekkis laeva vööriosas asuv parema parda ballastitank. Laeva seisund oli stabiilne, kreeni ei olnud. Merereostust ei tuvastatud. Laevapere liikmed vigastada ei saanud. Juhtumiga tegeles JRCC.

05.04.2011 teostati laevakere veealuse osa tuukriülevaatus ja laevaruumide seisukorda kontrollis klassifikatsiooniühingu GL esindaja. Tuukriülevaatuse põhjal tuvastati, et laevakere vasakus pardas allpool veeliini ballasttanki nr 2 juures on laevakere läbiv vigastus mõõtmetega 70 x 3 cm. Laevakere keskosa allpool veeliini oli tugevalt deformeerunud ja plaadistuses oli palju mõlke ja väiksemaid läbivaid vigastusi.

Juurdlust teostab vastavalt kokkuleppele Gibraltari Mereadministratsioon kui lipuriik koostöös Veeteede Ametiga.

19.04.2011 kell 08.40 tekkis kalalaeval Räim-6 (Eesti lipp, BT 12,02, Dw 6,60), mis teostas paaristraalimist kalalaevaga Eldorado, koordinaatidel 59°32,74’N ja 024°53,29’E peamasina rike. Peamasin seiskus ja laeva hakkas triivima kalda suunas. Ilmastikuolud: tuule kiirus kuni 10 m/s – NNW, laine kõrgus 1,0–1,5 m, nähtavus hea. Laevamehed veeskasid ankru, kuid ankur ei jäänud pidama ja laev triivis madalikule, vigastades puidust pardaplangutust. Toimus laevaruumide osaline täitumine mereveega. Laeval olev pump ei jõudnud vett piisavalt välja pumbata, et iseseisvalt madalikult vabaneda. Merereostust ei tuvastatud. Laevapere liikmed vigastada ei saanud.

Pärast madalikult vabastamist pukseeriti laev Leppneeme sadamasse, tõsteti kraanaga kai peal olevatele kiilplokkidele ja teostati vajalikud remonttööd.

Juhtumi juurdlust teostab Veeteede Amet.

25.07.2011 kell 18.20 toimus põhjapuude reisilaeval Vesta (Eesti lipp, BT 67, pikkus 25,3 m) sisenemisel Kelnase sadamasse (Prangli s). Ilmastikuolud: tuul NE 4-6 m/sek, mereveetemperatuur +20,8 °C, õhutemperatuur +21 °C, nähtavus hea. Laevaõnnetuse arvatav koht oli Kelnase sadama liitsihil, faarvaatri sissesõidu toodrite vahel. Põhjapuute tagajärjel vigastati sõukruvi kahte laba. Vigastused remonditi Piirivalvesadama ellingul.

Juhtum liigitati kergeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostab Veeteede Amet.

04.10.2011 umbes kella 20.00 ajal sõitis kalalaev Baltic (Soome lipp, BT 97, pikkus 27,3 m) ülesõidul Paldiski Lõunasadamast Miiduranda koordinaatidel 59°22,75 N ja 024°01,90 E madalikule. Ilmastikuolud: tuul S-SW 12 m/sek, õhutemperatuur +5 °C kuni +7 °C. Pakri neeme juures seiskus laeval peamasin. Peamasina korduskäivituse ajal lõhkes käivitusakumulaator ja laeva elektrisüsteemis toimus lühis. Üritati korduvalt käivitada peamasin ja taastada valgustusvool, kuid tulemusteta. Veesati ankur, kuid tugeva tuule tõttu hakkas laev ankrul triivima kalda poole. Umbes 15–20 minutit pärast peamasina seiskumist toimus laeval põhjapuude. Kell 22.00 õnnestus taastada laeva valgustus, kuid laev oli triivinud liiga lähedale kalda alla ja vajus kreeni parema parda suunas. Suleti veekindlalt masinaruum väljastpoolt ja kella 23.00 ajal anti raadio teel hädasignaal. Kella 01.00 ajal võeti meeskond helikopteri abil laevalt maha ja toodi Paldiski Lõunasadamasse.
Laeval on 1,0 mt diiselkütust ja 0,6 mt diisel- ja hüdraulikaõli.
Laev vabastati madalikult vedurlaeva abil ja pukseeriti Pärnu sadamasse, et teostada ellingul vajalikud remonttööd.

Juurdlust teostab Soome Ohutusjuurdluse Keskus koostöös Veeteede Ametiga.


28.11.2011 kell 05.35 edastas Tallinn VTS operaator JRCC Tallinn korrapidajale info, et Lehtma sadama reidil tormivarjus ankrusseisval vedurlaeval Karl-Erik (Rootsi lipp, BT 324, pikkus 123,0 m) on üks laevapere liikmetest üle parda kukkunud. Ilmastikuolud: tuul NW 17–23 m/sek, nähtavus mõõdukas. Kell 05.38 anti häire päästekopteri valvemeeskonnale väljalennuks. Kell 09.05 teatas päästekopteri komandör, et on leidnud koordinaatidel 59°06,54’N ja 022°50,34’E otsitava, kuid leitud isik on hukkunud, ning soovis, et keegi hukkunu lennuväljal vastu võtaks. Juhtunust teavitati Rootsi saatkonda ja laevaagenti. Laev oli teel Kunda sadamast Taani, pukseerides pargast Oxelösund. Ilmastikuolude paranedes jätkas laev reisi.

Juurdlust teostab Rootsi Ohutusjuurdluse Keskus koostöös Veeteede Ametiga.

Viimati uuendatud: 14. november 2017