Sa oled siin

01.02.2012. a kell 07.35 väljumisel Kelnase sadamast (Prangli s) toimus põhjapuude reisilaeval Vesta (Eesti lipp, BT 67, pikkus 25,3 m). Külgtuule ja lainetuse mõjul kaldus laev liitsihist kõrvale ja toimus põhjapuude. Väljudes uuesti liitsihile, kontrolliti laevaruumid ja peamasina tööd erinevatel masinarežiimidel. Laevaruumides leket ei tuvastatud ja peamasina töös muutusi ei leitud. Jõudes Leppneeme sadamasse, informeeriti juhtumist laevaomanikku ja telliti tuukriülevaatus, mis teostati samal päeval.

Allveetööde käigus tuvastati, et põhjapuute tagajärjel oli vigastatud sõukruvi neljast labast kahte ja kiilu alaosal on 1 meetri ulatuses värv metallini maha hõõrdunud.

Kuni remonditööde teostamiseni lõpetas laevaomanik selle laevaga navigatsiooni. Juhtum liigitati kergeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostas Veeteede Amet.

06.02.2012. a kell 14.45 põrkus parvlaev Reet (Eesti lipp, BT 450, pikkus 36,85 m) vastu kairampi, sooritades Rohuküla sadamas jääoludes sildumiseks manöövrit ahter ees. Laev töötas peamasinaga 50-protsendise võimsusega tagasikäigul, kui laeva ahtri ja kaldarambi vahele jäi suur jääpank, mis eemaldus järsult manöövri sooritamise ajal. Kuna laeva peamasin ei võimalda kohest reversit pidurduseks ehk edasikäigu andmist läbi „stop“ positsiooni, liikus laev oma inertsiga vastu kaldarampi, mille tulemusel purunesid selle vundamendi poldid ja vasaku poole puidust prussid. Peale värvikraabete laeval vigastused puudusid.

Juhtum liigitati ohtlikuks juhtumiks. Juurdlust ei teostata. 

20.02.2012. a kell 10.15 seiskus väljumisel Rohuküla sadamast koordinaatidel 58°54,9 N ja 023°23,4 E parvlaev Reet (Eesti lipp, BT 450, pikkus 36,85 m) sõidul jääoludes peamasina reduktori siduriketaste kulumise tõttu umbes 1,0 miili kaugusel sadamast. Laev teostas korralist reisi Rohukülast–Sviby sadamasse.

Remonttööde tegemiseks kutsuti laevale SRC Group AS spetsialistid. Reduktor demonteeriti ja avati laeva pardal, kuid kahjustusi ei märgatud. Seejärel demonteeriti ja avati reduktori sidur. Siduri ketaste välimised hambad olid 80–100 protsendi ulatuses kulunud. Samuti olid kulunud siduri korpuse hammasvöö hambad kuni 50 protsendi ulatuses. Kuna laeva ekspluatatsioon on olnud pikaajaline, siis võib sellist reduktori detailide kulumist lugeda tavaliseks.

Pärast remondi lõpetamist jätkas parvlaev 26.02.2012. a tööd liinil. Juhtum liigitati raskeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostas Veeteede Amet. 

21.02.2012. a kell 19.00 toimus jäämurdetööde käigus kokkupõrge ML Lettland (Gibraltari lipp, IMO No 9237022, laevaomanik Lettland GMBH & CO KG) ja jäälõhkuja EVA-316 (Eesti lipp, IMO nr 7917977, operaator Veeteede Amet) vahel. Juhtum toimus Riia lahel koordinaatidel 57º53.3 N ja 024º03.0 E.

Ilmastikuolud juhtumi ajal: jää - 9 palli, tuul 12 m/s, nähtavus hea.

Kokkupõrke tagajärjel said mõlemad alused vigastusi, mis ei takistanud esimesel jätkata teekonda ja teisel jäämurdeteenuse osutamist.

ML Lettland vigastused remonditi laevapere jõul ja laev jätkas reisi Iggesundi sadamasse Rootsis.

Juhtum liigitati kergeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostas Veeteede Amet.

11.04.2012. a kell 19.12 väljumisel Nasva sadamast toimus põhjapuude lootsilaeval AHTO-29 (Eesti lipp, BT 12, pikkus 17,6 m).

Pärast korralise remondi lõpetamist alustati ülesõitu Nasvalt Muuga sadamasse. Laevajuhtimine toimus elektronkaardi järgi. Kurssi hoiti kanali algusesse paigaldatud toodripaari vahele. Umbes 40 meetri kaugusel kai S-tipust seiskus vasak peamasin. Sillal võeti käik maha, mille järel pööras lootsilaev külglainesse ja hakkas triivima kalda poole. Manööverdades parema peamasinaga, pöörduti sadamasse tagasi, kus teostati laevaruumide kontroll. Lekkeid ja vigastusi ei tuvastatud. Kai ääres otstel olles käivitati uuesti vasak peamasin ja tehti käigu- ning roolikatsetused. Kõik tundus olevat korras. Kell 19.30 väljuti uuesti sadamast. Kiiruse lisades kuni keskmise käiguni oli tunda vibratsiooni. Võeti käik maha ja pöörduti tagasi sadamasse. Järgmisel päeval tõsteti lootsilaev veest välja ja paigutati kiilplokkidele. Laeva ülevaatusel tuvastati mõlemal sõukruvil labade deformatsioon.

Juhtum liigitati kergeks laevaõnnetuseks. Juurdlust teostas Veeteede Amet.

12.06.2012. a kell 13.00 sõitis kalalaev MRTK KL 247 (Leedu lipp, BT 120, pikkus 23,06 m) Klaipeda sadama reidil ankrus seisvale ML Kurkse (Eesti lipp, BT 2658, pikkus 90,6 m) vastu vasaku parda umbreelingut. Kokkupõrke tagajärjel said mõlemad laevad ülevalpool veeliini kergemaid laevakere vigastusi.

Juhtumiga tegeleb Leedu Ohutusjuurdluse Keskus.

06.09.2012. a kell 23.00 sisenemisel Pärnu sadamasse sõitis ML Tera (Antigua ja Barbuda lipp, BT 1861, pikkus 91,0 m) lootsimise ajal sadama kanalis madalikule. Madalikult vabaneti 10.09.2012. a kell 04.40 vedurlaeva abil. Sadamas teostati laevakere veealune ülevaatus klassifikatsiooniühingu Bureau Veritas esindaja ja Veeteede Ameti laevade järelevalve inspektori juuresolekul. Laevakere vigastusi ei tuvastatud. Laevale kirjutati välja uus klassitunnistus ja pärast tööde lõppu lahkus laev sadamast.   

Juhtumiga tegeleb Eesti Ohutusjuurdluse Keskus.

24.09.2012 kell 06.48 teavitas õlitanker Kyeema Spirit (Bahama lipp, IMO nr. 9171840, BT 62619, pikkus 249,0 m, laevaomanik: Kyeema Spirit Holding LLC) Tallinn VTS operaatorit, et laev sõitis Aegna saare lähedal ankrualal „I“ koordinaatidel 59°35´,2 N ja 024°47´,4 E madalikule. Laev oli ballastis ja seisis lastimise ootel ankrualal „I“ ankrus. Hommikul tuul tugevnes ja ankrul seisev laev hakkas triivima. Kell 06.02 alustas ML Kyeema Spirit kapten ankru hiivamist, et ankurdada laev ohutumasse kohta. Kell 06.36 teavitas kapten Tallinn VTS operaatorit, et ümberankurdamise plaanist loobuti ning laev alustas manöövrit, et suunduda merele triivi. Tallinn VTS operaator hoiatas laeva kaptenit neljal korral, et sooritatud manööver ei ole ohutu ja võib viia madalikule. Laeva kapten jätkas alustatud manöövrit. Kell 06.48 kinnitas laeva kapten madalikule sõitu.

Ilmastikuolud juhtumi ajal: tuule suund 355°, tuule tugevus kuni 18 m/s, laine 1,0–1,5 m, nähtavus halb. Merereostust ei tuvastatud ja laevapere liikmed vigastada ei saanud.

Laevakere veealuse osa ülevaatus teostati tuukrifirma DG-Diving Group Oy (Soome) poolt. Ülevaatuse tulemusel tuvastati, et laevakere veealune osa oli tugevalt deformeerunud 13 kuni 52 kaareni. Läbivaid vigastusi olid saanud pilsivee tank, kohverdam, kütuse ülevoolu tank, v/p ballasttank nr 4 ja pumbaruum. Tuukriülevaatus teostati klassifikatsiooniühingu DNV esindaja järelevalve all. Laeva tehnilist seisukorda ja dokumentatsiooni kontrollis Veeteede Ameti laevade järelevalve inspektor. Kuna nii suure laeva dokkimiseks võimalused kohapeal puudusid, otsustati anda luba ühekordseks ülesõiduks Naantali (Soome), et teostada seal laevakere remonditööd.

Juhtum liigitati raskeks laevaõnnetuseks. Ohutusjuurdlust teostab Eesti Ohutusjuurdluse Keskus.

05.12.2012 kell 09.55 seisati pärast mittetavapärase heli kuulmist silindris laeva peamasin tankeril Ristna (Eesti lipp, IMO nr. 7915113, BT 2804, pikkus 97,88 m, laevaomanik: NT Marine Ltd), mis asus koordinaatidel 59°30´,5 N ja 24°22´,7 E. Laev oli ülesõidul Vene-Balti sadamast Riiga. Pärast peamasina ülevaatust tuvastati jahutusvee leke kolmandas silindris. Et selgitada vee sattumise põhjust silindrisse, otsustas kapten juhtida laev laevateedelt kõrvale ja jääda triivi. Kell 10.20 käitati laeva peamasin ja alustati liikumist. Kell 10.40 seisati peamasin ja jäädi triivi, et selgitada rikke olemus ja võimaluse korral kõrvaldada see laevapere abil. Kui silindri kaas maha võeti, selgus, et silindri hülsile olid tekkinud praod, kust jahutusvesi immitses silindri sisemusse.

07.12.2012 kell 19.00 lõpetati kõik peamasinaga seotud remonditööd. Peamasin käitati ja katsetati erinevatel masinarežiimidel. 50% peamasina koormusega sõideti tagasi Tallinna. 08.12 2012 kell 01.30 silduti Paljassaare sadamas. Peale peamasina seiskamist avati karter ja tehti ülevaatus – märkusi ei olnud.

Juhtum liigitati ohtlikuks juhtumiks. Ohutusjuurdlust teostas Veeteede Amet.

Viimati uuendatud: 14. november 2017