Sa oled siin

Laevapere liige on laeval töötav füüsiline isik, kes tööülesannete täitmisel hoiab laeva käigus või teenindab reisijaid. Laevapere liige kantakse munsterrolli ning temaga sõlmitakse meretööleping.

Laevapere liikmeks ei peeta siiski järgmiseid isikud:

  1. isikut, kes laeva sadamasoleku ajal teeb laeval kontrollimis-, lastimis-, hooldus-, remondi- või koristustöid või muid sama laadi töid;
  2. isikut, kes teostab lootsimist;
  3. isikut, kelle peamine töötegemise koht on kaldal, kuid kelle tööülesanded eeldavad mittekorrapärast lühiajalist laeval viibimist.

Vaidluse, kas isikut tuleb käsitada laevapere liikmena, lahendab kohtuväliselt Veeteede Amet, kuid konsulteerib selleks enne ka reederite ja laevapere liikmete esindusorganisatsioonidega.

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Viimati uuendatud: 28. Mai 2020