Sa oled siin

 

Asukoht ja kontaktid 

 

Aadress: Lume 9, Hundipea sadam, Tallinn
E-post: mdb[at]vta[dot]ee 

Lahtiolekuajad: 

 • E-N 9-12 ja 14-16
 • R 9-12 ja 14-15 

 

24. veebruaril on Meremeeste diplomeerimise osakond suletud!

 


Kontaktid
NIMI TEEMA E-POST TELEFON
Raul Tell  juhataja raul.tell[at]vta[dot]ee 620 5704
Anna Neeme
 • laevajuhtide ja laevamehaanikute meresõidudiplomid ja kutsetunnistused;
 • raadioside operaatorite (GMDSS) tunnistused ja raadioelektroonikute diplomid;
 • laeva turvaülema tunnistus; 
 • kiirlaeva laevajuhi tunnistus; 
anna.neeme[at]vta[dot]ee 620 5546
Inna Velbaum
 • diplomite kinnituselehed juhtkonnale;
 • välisriigi diplomite, tunnistuste kinnituslehed;
 • siseveelaeva diplomid ja kutsetunnistused;
 • lootsi kutsetunnistused ja lootsisõidu load;
 • VTS operaatorite kutsetunnistused;
inna.velbaum[at]vta[dot]ee 620 5547
Sirje Schmiedemann
 • madruse, vahimadruse, vanemmadruse, motoristi, elektriku ja koka kutsetunnistused;
 • päästeparve vanema, päästevahendite vanema ja kiirvalvepaadi vanema tunnistused;
sirje.schmiedemann[at]vta[dot]ee 620 5548
Sirje Arikas
 • ohutusalase põhikoolituse tunnistused;
 • tankerite tunnistused;
sirje.arikas[at]vta[dot]ee 620 5549
Hannes Vask vaneminspektor hannes.vask[at]vta[dot]ee 620 5545


 

 

 

Veeteede Ametisse jõudnud info kohaselt teevad laevapere liikmetele tervisekontrolle:

 

 

Qvalitas: https://qvalitas.ee/et/ 
Baltic Euromedical: http://www.bemed.ee/
Mymed OÜ: https://mymed.ee/ 

 

 

Vabariigi Valitsuse 20.06.2013 nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord” 01.08.2019 jõustunud muudatused

 

§ 13 Laeva turvaülema koolitus viidi § 301.

§ 28, § 29 ja § 30 Turvaalased koolitused – koolitusi ei nõuta kohalikus rannasõidus ega laevadel, millele ei laiene ISPS koodeks.

§ 35 Veeteede Ameti hindamiskomisjon – laiendati võimalike komisjoni liikmete ringi.

§ 40 lg 7, lg 71 ja lg 7Teadmiste ja oskuste tõendamine – seoses uute koodeksite järgsete koolitustega.

§ 47 lg 6 500-se ja suurema GT laeva vahitüürimehe diplom – võib väljastada väiksema kui 500 GT laeva kapteni diplomi, kui isikul on 12 kuud meresõidupraktikat (varem 6 kuud, mis oli vastuolus STCW konventsiooniga).

§ 53 lg 3 750 kW ja suurema peamasinate võimsusega mootorlaeva vahimehaaniku diplom – täpsustatud STCW konventsiooni sätet.

§ 53 lg 4 kehtetu, kuna oli vastuolus STCW konventsiooniga.

§ 55 lg 3 p. Väiksema kui 3000 kW peamasinate võimsusega vanemmehaaniku diplom- täpsustatud, millisel tingimusel või töötada teise mehaanikuga suuremal kui 3000 kW peamasinate võimsusega laeval.

§ 942 Rakendussäte vt § 47 lg 6.

§ 943 Rakendussäte vt § 51 lg 1 p. 3 (2013 a. redaktsioonile).

 

 

 

 

Meremeeste registri teavitus

 

Alates 1. jaanuarist 2017 on Eesti Mereadministratsiooni meremeeste register avatud välisriikide mereadministratsioonidele, laevaomanikele, mehitamisagentuuridele ja teistele õigustatud isikutele aadressil: https://meremiis.vta.ee või https://seafarers.vta.ee.

NB! Kasutades meremeeste registri otsingu funktsiooni, palun sisestage otsitava nimi täpselt sel kujul nagu see on meresõidudokumendil. Otsing ei anna tulemusi, kui mõni tähtedest on sisestatud valesti.

Registrisse sissepääsu loa saamiseks peate end eelnevalt samal veebilehel registreerima, täites andmed oma firma kohta.

Registri poole pöördumised registreeritakse. Veeteede Amet jätab endale õiguse põhjendamata huvi korral Teile antud sissepääsu loa tühistamiseks.

NB! Kui olete end kasutajaks registreerinud teavitatakse Teid, kui ligipääs on avatud.

 

Tunnistuste ja kinnituslehtede väljaandmine
 

Tunnistused ja kinnituslehed väljastatakse viie tööpäeva jooksul pärast nõutavate dokumentide vastuvõtmist.

Tunnistuse väljastamise eest võetakse punktis 10 EUR riigilõivu. Tunnistuse kaotamise, hävimise või kõlbmatuks muutumise korral väljastatakse selle asemele duplikaat dokumendi omaniku poolt büroo juhatajale esitatava kirjaliku avalduse ja arhiivis olevate algmaterjalide alusel ning sellele pannakse pitsat “Duplikaat”.

Tunnistuse duplikaadi väljastamise eest võetakse 10 EUR riigilõivu.

Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistused väljastatakse koolituse korraldaja esindajale, tunnistuse taotlejale või tunnistuse taotleja soovil saadetakse temale postiga. Kõlbmatuks muutunud tunnistus esitatakse büroole.
Kinnitusleht väljastatakse viieks aastaks.
Kinnituslehe kaotamise, hävimise või kõlbmatuks muutumise korral väljastatakse selle asemele duplikaat dokumendi omaniku poolt büroo juhatajale esitatava kirjaliku avalduse ning sellele pannakse pitsat „Duplikaat“. Avalduses peab taotleja kirjeldama kinnituslehe kaotamise, hävimise võ i kõlbmatuks muutumise asjaolusid.

Kinnitusleht täidetakse eesti ja inglise keeles.
Kinnituslehe ja selle duplikaadi väljastamise eest võetakse 10 EUR nimetatud riigilõivu.
Makse saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

IBAN: EE 93 2200 2210 2377 8606 Swedbank
või EE 89 1010 2200 3479 6011 SEB
Viitenumber: 2900073119

 

 

Viimati uuendatud: 7. juuni 2021