Sa oled siin

 

Väikelaevajuhi väljaõpe

 
 
 
Et meresõit mööduks ohutult, ole kursis hea merepraktikaga, tunne seadusandlust
ning varusta end õigete ohutus-, pääste- ja esmaabivahenditega. Ka sel juhul, kui
sinu veesõidukiga liiklemiseks pole juhiluba nõutud, tuleb väikelaevajuhi koolituse
läbimine kasuks. Et hädaolukorras oskaksid õigesti käituda, läbi esmaabikoolitus ja
raadioside operaatori kursus.
 
 
 

Väikelaevajuhtide väljaõppe valdkonna tegevust reguleerivad:

 

Väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamise tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite tegutseda väikelaevjuhtide väljaõppe valdkonnas järgmistel tegevusaladel:

 • väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamine
 • väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe korraldamine

 

 • Tegevusluba kehtib tähtajatult
 • Esitatud taotlust menetletakse 20 tööpäeva. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest elektrooniliselt e-posti teel.
 • Tegevusluba kantakse majandustegevuse registrisse. Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega pärast taotluse esitamist e-kirja või telefoni teel ühendust.

 

 

Taotluse täitmine ja esitamine
 

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 • õppekava (lahtiseletatult koos ainekavaga), väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe õppekava koostamisel tuleb juhinduda Euroopa postside- ja telekommunikatsiooni administratsioonide konverentsi elektroonilise side komitee soovitustest (CEPT/ERC/REC 31-04 (28.81 KB, PDF));
 • tehniliste vahendite loetelu;
 • asjatundliku personali kvalifikatsiooni ja/või kogemust tõendav materjal;
 • tegevuse ülevaade, mis sisaldab vähemalt õppetöö teoreetilise ja praktilise osa läbiviimist.

Taotluse saate esitada:

 

Kui soovite muuta tegevuse asukohta või muid tegevusloa väljastamisel olnud tingimusi, peate Veeteede Ametit 5 tööpäeva jooksul pärast andmete muutmist või muudatustest teatama.


Taotluse saate esitada:

 • e-posti aadressil vslo[at]vta[dot]ee;
 • posti teel aadressil Veeteede Ametile Lume 9, Tallinn 10416.
 

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, esitage Veeteede Ametile kirjalik taotlus:

 • digiallkirjastatult e-posti aadressil vslo[at]vta[dot]ee;
 • posti teel Veeteede Ametile aadressil Lume 9, Tallinn 10416.
 

Tegevuslub tunnistatakse kehtetuks, kui rikute või olete rikkunud tegevusloa tingimusi või seadusi.


Tegevusloa väljastaja võib tunnistada tegevusloa kehtetuks ka kui:

 • ettevõtja suhtes on alustatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
 • ettevõtja ei vasta tegevusloa väljastamise tingimustele.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse isikule teatavaks e-posti või posti teel.

 

Viimati uuendatud: 22. detsember 2020