Sa oled siin

 

Väikelaevajuhi ja jetijuhi tunnistus

 

Et juhtida väikelaeva, mille purjepind on üle 25 m² või mootori võimsus üle 25 kW, peab teil olema väikelaevajuhi tunnistus.

Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater jms), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks või sportimiseks. Väikelaevaks ei loeta võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistluspurjekas jms).

Jett on kokpitita, statsionaarmootoriga vesiturbiinsõiduk kogupikkusega kuni 4 meetrit, mida juhitakse istudes, põlvili või seistes. Jetti võib juhtida vähemalt 15-aastaselt, kui olemas on jetijuhi tunnistus või väikelaeva juhtimise õigus.

Merel ja sisevetel liiklemiseks peab väikelaev olema registreeritud liiklusregistris või laevaregistris ning jett peab olema registreeritud liiklusregistris. Väikelaeva ja jeti registreerimiseelset ülevaatust teevad maanteeamet ja veeteede amet.

 

 

 

Väikelaevajuhi tunnistus
 

Väikelaevajuhi tunnistuse taotlemiseks vajaliku ettevalmistuse, sealhulgas praktilised oskused saab omandada kursustel või iseseisvalt.Tegevusloaga koolitajad on leitavad siit. Iseseisvalt praktilised oskused omandanu tõendab oma oskusi kursusi korraldavale koolitajale, mille kohta vormistatakse kirjalikult praktikaarvestus.

Väikelaevajuhi eksam koosneb teooriaeksamist ja kaarditööst. Väikelaevajuhi eksam loetakse sooritatuks, kui kaarditöö on arvestatud ja teooriaeksami küsimustest vähemalt 85% on vastatud õigesti.

Kursuste korraldaja koostab ja allkirjastab digitaalselt väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanute nimekirja ja edastab selle Veeteede Ametile kolme tööpäeva jooksul väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritamisest. Seejärel edastab Veeteede Amet kontrollitud ja digitaalselt allkirjastatud väikelaevajuhieksami ja praktikaarvestuse sooritanute nimekirja kolme tööpäeva jooksul e-posti teel Maanteeametile väikelaevajuhi tunnistuse väljastamiseks.

Väikelaevajuhi tunnistust saab Maanteeametist taotleda inimene, kes on vähemalt 15-aastane ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele. Tervisekontrolli teeb perearst. Väikelaevajuhi tunnistusi väljastavad ja vahetavad kõik Maanteeameti liiklusregistri bürood.

Väikelaevajuhi tunnistus kehtib 10 aastat.

Väikelaevajuhi tunnistuse kaasaskandmine ei ole kohustuslik, kui väikelaeva juhil on kaasas isikut tõendav dokument. Eestis registreeritud väikelaeva registreerimistunnistuse kaasaskandmine ei ole kohustuslik vaid siis, kui väikelaeva juht on kantud liiklusregistrisse omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana ja tal on kaasas isikut tõendav dokument või kui omanik, vastutav kasutaja või kasutaja viibib väikelaeval. Kui väikelaev on laenutatud või renditud, peab registreerimistunnistus alati kaasas olema, sest sellisel juhul inimese andmeid registreerimistunnistusel pole.

 

Jetijuhi tunnistus
 

Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks vajalikud teoreetilised teadmised võib omandada kursustel või iseseisvalt. Tegevusloaga koolitajad on leitavad siitPraktilised sõiduoskused tuleb jetijuhi tunnistuse taotlejatel omandada jetijuhi tunnistust omava inimese järelevalve all vähemalt 2 tunni ulatuses.

Jetijuhi eksam seisneb teoreetiliste teadmiste kontrollis. Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks vajalikud teoreetilised teadmised iseseisvalt omandanu sooritab eksami kursuste korraldaja määratud eksami vastuvõtja või kursuste korraldaja moodustatud eksamikomisjoni juures. Eksamiprotokolli ühe eksemplari edastab kursuste korraldaja veeteede ametile ja teise eksemplari maanteeametile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul eksami toimumisest.

Jetijuhi tunnistuse väljastab maanteeamet taotleja avalduse ja eksamiprotokolli alusel. Tunnistus kehtib 10 aastat.

Jeti kasutamisel peab juhil kaasas olema jetijuhi tunnistus ja jeti registreerimistunnistus.

Lähemalt saab väikelaeva- ja jetijuhi tunnistuse taotlemise ja väljaandmise kohta lugeda maanteeameti kodulehelt.

 

 

Viimati uuendatud: 17. september 2020