Sa oled siin

Veesõiduki registreerimine

 

Eesti territoriaal- ja sisevetel liiklemiseks võib väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jetti kasutada üksnes juhul, kui ta on kantud vastavasse registrisse. Nimetatud veesõidukite ja nende omanike andmed kantakse Eestis liiklusregistrisse.

Enne veesõiduki (väikelaev ja jett) registreerimist tuleb sellele teostada registreerimiseelne ülevaatus Maanteeametis või Veeteede Ametis. Uutele ja esmakordselt registreeritavatele veesõidukitele võib registreerimiseelset ülevaatust teha ka Maanteeametiga vastavasisulise lepingu sõlminud veesõiduki ametlik maaletooja tema poolt müüdavatele veesõidukitele.

 

Veeteede Ametisse tuleb registreerimiseelse ülevaatuse teostamiseks pöörduda eelkõige juhul, kui:

 • tegemist on omavalmistatud või ümberehitatud väikelaevaga;
 • mingil põhjusel ei ole võimalik tuvastada vajalikke andmeid (andmed määratakse Veeteede Ametis);
 • tegemist on alla 12-meetrise kogupikkusega laevaga.
 

Veesõiduki registreerimiseks tuleb esitada:

 • veesõiduki omaniku või tema esindaja taotlus;
 • kasutatud veesõiduki registreerimisel veesõiduki registreerimistunnistus (kui see on eelnevalt väljastatud);
 • veesõiduki müügileping või muud veesõiduki omandiõigust ja päritolu tõendavad dokumendid, samuti veesõiduki riiki sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
 • väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollakt väikelaeva ja jeti puhul;
 • Veeteede Ameti poolt väljastatud tehnilise ülevaatuse kontrollakt alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või väikelaevaks ümberregistreeritava laeva puhul;
 • volikiri, kui toimingut taotleb veesõiduki omaniku esindaja;
 • taotleja isikut tõendav dokument;
 • muud õigusaktides sätestatud tõendid ja dokumendid.

Veesõiduki registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv.

 

Viimati uuendatud: 25. Mai 2018