Sa oled siin

Informatsioon ohtliku lasti käitlemisest mereveol

 

1.  jaanuarist 2017. a jõustub rahvusvaheliselt vabatahtlikuna:

Rahvusvaheline pakitud ohtike kaupade koodeks 38-16. (13.6 MB, PDF)

Kohustuslikuks muutuvad antud koodeksis toodud muudatused 1. jaanuarist 2018. a.

Alates 1. jaanuarist 2016 kehtima hakanud IMDG muudatused:

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code 37-14) (2.1 MB, PDF)

IMDG 37-14 Index (246.05 KB, PDF)

Ohtlike kaupade täiendatud nimekiri (37-14) (1.16 MB, PDF)

Eraldi pöörata tähelepanu muudatustele stoovimise ja segregeerimise osas (alates 1. jaanuar 2016):

SP_IMDG_37_14 (559.09 KB, PDF)

Stowage codes 37-14 (556.77 KB, PDF)

 

Rahvusvaheline puistekaupade mereveo koodeks (IMSBC koodeks, kohustuslik  alates 1.01.2011)  (PDF)  / International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code, mandatory code since 1.01.2011) (PDF)

 

Koodeks, mis on kohustuslik 2011. aastast  Resolution MSC.268(85) (PDF)

Koodeksi parandused (code amendments):

Rahvusvaheline puistekaupade mereveo koodeks (IMSBC koodeks, kohustuslik  alates 1.01.2015)  (PDF)  / International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code, mandatory code since 1.01.2015 (PDF)) (PDF)

 Resolution MSC.393(95) (PDF) (kohustuslik alates 1.01.2017)

 

 MARPOL lisa II muudatuste jõustumine 1. jaanuarist 2007 (DOC)

 

 

Ohumärgid (PDF)

 

INGLISE-EESTI OHTLIKU LASTI SELETAV SÕNASTIK  (PDF) (PDF, 411 kb)

Ohtliku lasti deklaratsiooni vorm (DOC)

Dangerous Goods Declaration (DOC)

 

Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks Läänemerel (kehtiv alates 01.01.2015) (PDF)

Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic Sea (valid from 01.01.2015) (PDF)

Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks Läänemerel (kehtiv alates 01.01.2018) (PDF)

Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic Sea (valid from 01.01.2018) (PDF)

 

Informatsioon grillsöe vedamisest laevaga - vaata Veeteede Ameti ringkirjade alt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõuded keemiakaitseriietusele ohtlikku lasti vedavatel laevadel
 
Veeteede Ameti 30. juuni 2005 ringkiri nr 5-1-17/18 klassühingutele, laevaomanikele, kaptenitele

 


Loe veel

 

 

 

 

Circular Letter 7th October 2004
 

 

 

 

 

Ohutusest mõningate puistlastide vedamisel

 Veeteede Ameti 16. detsembri 2004. a ringkiri nr 5-1-17/3526 laevaomanikele, kaptenitele, agentidele ja kauba saatjatele


Loe veel

 

 
Viimati uuendatud: 24. oktoober 2018