Sa oled siin

Navigatsioonikaardid

 

Navigeerimiseks koostatud kaartidel on märgitud veesügavused, veekogu põhja iseloom, kõrgused keskmise veeseisu järgi, ranniku iseärasused, ohud ja navigatsioonimärgid. Kaardid on mõeldud navigeerimiseks nii merel kui laevatatavatel sisevetel.

Eestis on laevatatavateks siseveekogudeks Narva jõgi, Peipsi järv, Lämmijärv, Pihkva järv, Emajõgi, Võrtsjärv ja Väike-Emajõgi Võrtsjärvest kuni Jõgeveste sillani, Pärnu jõgi suudmest kuni Reiu jõe suudmeni, Sauga jõgi suudmest kuni Vana-Pärnu jalakäijate sillani, Reiu jõgi suudmest kuni raudtee sillani, Nasva jõgi suudmest kuni 58°13,9’N laiuskraadini, Kasari jõgi suudmest kuni Kloostri sillani, Tuudi jõgi suudmest kuni Kirikuküla sillani, Pirita jõgi suudmest kuni ristlõikeni laiuskraadil 59°27,864’N ja Purtse jõgi suudmest kuni 59°26,059’N laiuskraadini.
 

Elektroonilisi navigatsioonikaarte saab endale osta kas koos vastava seadmega (kaardiplotter) või tarkvarana. Elektroonilised navigatsioonikaardid vajavad aeg-ajalt uuendamist, sest navigatsiooniteave muutub ja uueneb pidevalt.

Ametlike elektronkaartide andmeid on kahte tüüpi:

  •  elektroonilised navigatsioonikaardid (ENC)
  • raster-navigatsioonikaardid (RNC)

ENC ja RNC sisemine konstruktsioon on põhimõtteliselt erinev:

  • ENC on vektorkaart
  • RNC on rasterkaart
 

Fakte elektronkaartidest ja nende kasutamise nõuetest 
 

ikoon lae allaElektronkaartide tehnilised üksikasjad (824.82 KB, PDF)

ikoon lae allaPrimar Stavanger & IC-ENC ühine informatsiooni töögrupp (JIWG) (897.23 KB, PDF)

ikoon lae allaLühikokkuvõte lipuriikide nõuetest ECDISele (331.9 KB, PDF)

ikoon lae allaVäljaõppenõuded (359.35 KB, PDF)

ikoon lae allaViited ja sõnastik (220.26 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 13. jaanuar 2021