Sa oled siin

Sadamate külastusandmed
 

Veeliikluse ohutuse tagamise üheks oluliseks eelduseks on korrektne pilt laevaliiklusest. Kui suuremate laevade liikumisteedest on võimalik ülevaade saada AIS andmetest, siis väikelaevade liikumisest ülevaate saamisele aitavad kaasa ka sadamate poolt esitatavad külastusandmed. Allolevates tabelites on Veeteede Ametile sadamate poolt esitatud andmed jahtide ja kaatrite külastuste kohta alates 2010. aastast. Varasemaid andmeid on võimalik saada laevateede osakonnast.

Veeteede Ametile esitatud külastusandmete koondtabel (69 KB, XLS) ja kaardirakendus arcg.is/1OnyW5.

Alates 2014. aasta navigatsioonihooajast on kasutusel lihtsam ja täpsem vorm väikesadamate külastusandmete kogumiseks. Soovitame enne uue hooaja algust alla laadida tabeli sadamat hooaja jooksul külastavate aluste andmete kogumiseks (28.5 KB, XLS). Tabeli koostamisel on aluseks võetud praegu sadamates kasutusel olevad sadamaraamatud ja enamasti sadamate poolt külastajate kohta kogutavad andmed. Tabeli all on esitatud selgitused, milleks andmed vajalikud on ja kuidas tabelit täita. Vajaduse ja soovi korral võib sadam tabelit oma vajaduste järgi muuta; peamine, et hiljem oleks võimalik Veeteede Ameti jaoks vajalik osa andmetest eraldada. Hooaja lõpus palume sadamatel saata koopia kogutud andmetest VA laevateede osakonnale lto[at]vta[dot]ee .

Neilt sadamatelt, kes liiklusandmete kogumiseks uut tabelit kasutada ei soovi, küsime iga hooaja järel külastusandmeid sarnaselt eelmistele aastatele (vt külastusandmete esitamise vorm (116.48 KB, RTF)).

Uus andmete kogumise vorm võimaldab ka sadamal endal oma külastusinfot mitmekülgsemalt analüüsida. Veeteede Ametile on saadav info väärtuslik, et täpsustada väikelaevaliikluse tihedust, suundi laevateedel ja sadamate vahel jpm. See kõik aitab suurendada ka veeliikluse ohutust.

 Küsimuste ja probleemide korral palume pöörduda laevateede osakonda aadressil lto[at]vta[dot]ee või telefonil 620 5682.

Viimati uuendatud: 20. aprill 2020