Naissaare (Nargen) tuletorn asub samanimelise saare põhjatipus Pikasääre neemel ja on tähtis meremärk orienteerumisel Soome lahel ja Tallinna lahe suudmealal. Juba kauges minevikus on Naissaar olnud üle Soome lahe Tallinna poole sõitvatele laevadele meremärgiks. Kirjalikes allikates on saare kõrget metsamassiivi esimest korda orientiiriks nimetatud 13. sajandi meresõidujuhises Navigatio ex Daniae per Balticum ad Estoniam (meresõit Taanist üle Läänemere Eestisse).

1788. aastal ehitati šotlasest Vene admirali Samuel Greigh’ esildise kohaselt Naissaare põhja- ja lõunatippu esimesed puittuletornid. Aja jooksul lagunesid mõlemad peaaegu täielikult ning 1849. aastal ehitati Naissaare põhjatippu uus paekivist ümara põhiplaaniga 38 m kõrgune valgeks värvitud tuletorn.

1854. aastal, Krimmi sõja ajal rüüstasid tuletorni briti ja prantsuse väed ning põletasid maha teenindushooned. 1856. aastal viidi tuletorn uuesti töökorda ja 1862. aastal tehti järgmine suurem remont. 1879. aastal töötas tuletornis pöörlev valgusseade, millel oli 12 reflektorit ja õlilampi, mis asusid merepinnast 38 m kõrgusel nähtavuskaugusega 13 miili. Seade tegi täispöörde minuti jooksul, milles oli tuli nähtav 10 sekundit.

1900. aastal oli tuletornil juba telefoniühendus Tallinnaga. Halva nähtavuse puhuks oli kompleks varustatud udukellaga. Veerand sajandit hiljem oli Naissaare tuletorni juures rahvusvaheline signaaljaam, mis vahetas informatsiooni signaalkoodi lippudega. Naissaare vana paekivist tuletorni ja selle teenindushooned hävitasid Nõukogude väed 1941. aastal. Kõik tänased teenindushooned peale keldri on rajatud 20. sajandi teisel poolel.

Pärast sõda ehitati ajutine 38 m kõrgune kaheksatahuline ülespoole koonduv puidust tuletorn, mille tuli oli merepinnast 46 m kõrgusel. Tuletorn oli värvitud 1955. aastaks alt valgeks, ülevalt punaseks.

1960. aastal ehitati uus raudbetoonist 45 m kõrgune kaheksatahulise tüvipüramiidi kujuline tuletorn, mis värviti analoogselt eelnevaga ja mille tule kõrgus merepinnast on 47 m. Traditsioonilise vormiga raudbetoonist tuletorn paistab silma oma funktsionaalse lihtsuse ja sihvakusega. Tule nähtavuskaugus suurenes 19 miilini. 2005. aastal võeti kasutusele valgusdioodlatern ja tule nähtavuskauguseks arvestati 12 miili. Veel 2004. aastal oli Naissaare tuletornil ühena viimastest komandant. Tänaseks on saanud tuletornivahi ametist ajalugu ka sellel saarel.

Regioon: Põhja-Eesti     Koordinaadid: 59.603683 N, 24.5106 E
Tuli põleb: öösel     Tule karakteristik: LFl W 10s
Kõrgus jalamist: 45 m     Tule kõrgus merepinnast: 47,6 m
Nähtavuskaugus: 12 M     Ehitusaastad: 1788, 1960

 

Viimati uuendatud: 28. jaanuar 2020