Suurupi sihi alumine tuletorn asub Soome lahe lõunarannikul samanimelise poolsaare põhjakaldal. Sihi moodustavad Suurupi alumine ja ülemine tuletorn, mis asetsevad üksteisest 2,245 km kaugusel. Siht on abiks väljasõidul Tallinna lahest lääne suunas Naissaare ja Vahemadala vahelt.

Tuletorni ehitamise vajadus tõusis päevakorda 1856. a, kui Krimmi sõja järgses Läänemere laevasõiduolude ja tuletornide ülevaatuse aktis mainiti, et paljude kaptenite soov oleks näha Suurupi poolsaarel väikest täiendavat tuletorni. Puidust 11 m kõrgune neljatahulise tüvipüramiidi kujuline viilkatusega tuletorn valmis 1859. aastal. Valgusseade oli merepinnast 15 m kõrgusel ja paistis 8 miili kaugusele. Torni juurde ehitati ülevaataja elamu, ait ja kaev.

1885. aastal vajas tuletorn remonti – asendati pehkinud konstruktsioonid ja ehitati korruse võrra kõrgemaks (15 meetrini). Tuli hakkas paistma senisest miili võrra kaugemale.  1931. aastal paigaldati torni atsetüleeni plinkaparaat ja täpsustati tulesektorit.

1998. a viidi läbi põhjalikud restaureerimistööd – proteesiti pehkinud kandekonstruktsioonid ja suures osas asendati ka välislaudis, seega õnnestus säilitada Põhja-Euroopa ainuke 19. sajandi keskelt pärinev puidust tuletorn. 
Suurupi alumine tuletorn kuulub Rahvusvahelise Meremärkide ja Tuletornide Administratsioonide Liidu (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities - IALA) 100 väärtuslikuma töös oleva ajaloolise tuletorni hulka ning kogu kompleks on kultuurimälestisena riikliku kaitse all.

Regioon: Põhja-Eesti     Koordinaadid: 59.471667 N, 24.41655 E
Tuli põleb: päeval     Tule karakteristik: Iso W 3s
Kõrgus jalamist: 15 m     Tule kõrgus merepinnast: 18 m
Nähtavuskaugus: 11M     Ehitusaasta: 1859

Vaata külastusinfot Suurupi alumise tuletorni kohta Suurupi Seltsi kodulehelt

Viimati uuendatud: 28. jaanuar 2020