Sa oled siin

22. aprill 2002 - 0:00

3. aprillil osales delegatsioon Tallinn-Helsingi liinil sõitva Soome reisilaeva Nordlandia ning ühe Vene külmutuslaeva kontrollimisel. 4. aprillil viidi laevakontroll läbi Pärnus, kus kontrolliti Taani ja Vene kuivlastilaeva.
Delegatsioon tuvastas, et Veeteede Ameti inspektorite varustus vastab tänapäeva nõuetele, laevade kontrollimine viidi läbi professionaalselt ning Veeteede Ameti inspektorite inglise keele tase on hea.
Paris MOU delegatsioon leidis, et kõik Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) põhilised dokumendid, mis puudutavad laevakontrolli, on rakendatud Eesti seadusandluses.
Peamiseks puuduseks peeti, et Eesti ei ole ratifitseerinud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni nr 147 kaubalaevastiku minimaalsete standardite kohta. See fakt võib saada peamiseks takistuseks Paris MOU liikmeks saamisel.
Veel juhiti tähelepanu, et Veeteede Ameti laevakontrolliinspektorid peaksid oma reididel rohkem keskenduma meremeeste elamis- ja töötingimuste kontrollimisele.
Delegatsioonipoolsed soovitused olid järgmised:
- laevade kontrollimisel järgida Paris MOU poolt kehtestatud nõudeid; 
- korraldada laevakontrolliinspektoritele rohkem koolitusi; 
- koostöös teiste Paris MOU liikmetega alustada inspektorite vahetusprogramme, et Eesti inspektorid omandaksid rohkem praktilisi kogemusi, erilist rõhku tuleks panna meremeeste elamis- ja töötingimuste kontrollimisele; 
- laevade kinnipidamistest tuleb teavitada lipuriigi mereadministratsiooni otse ja vältida diplomaatiliste kanalite kasutamist; 
- vastavalt vajadustele suurendada koostööd klassiühingutega.

Paris MOU delegatsiooni arvamus oli, et Veeteede Ameti laevakontrolliinspektorite töö vastab kõikidele Paris MOU nõuetele, tingimusel, et eespool mainitud soovitused võetakse arvesse.