Sa oled siin

Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise olemasolu kinnitav tõend (edaspidi kinnitav tõend) väljastatakse punkrikütusereostusest põhjustatud kahju tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga (edaspidi punkrikütuse konventsioon) ühinemise seaduse kohaselt kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuli 2008. a määruse nr 69 alusel.

Taotlus esitatakse Veeteede Ametile koos järgmise teabega:

1) laeva nimi,

2) tunnusnumber või kutsung,

3) laeva IMO number,

4) kogumahutavus,

5) kodusadam,

6) reederi nimi ja aadress,

7) kindlustusleping või tõend muu rahalise tagatise kohta (nt pangagarantii, kindlustustagatis "Blue Card")1

8) tõendi taotlemisel punkrikütuse konventsiooniga mitteühinenud riigi lipu all sõitvale laevale esitatakse lisaks laeva mõõtekiri ning eeldatav Eesti sadama(te)sse saabumise aeg e ETA notification.

1Laevaomanike vastastikuse vastutuse kindlustusklubid (P&I Club), mis moodustavad rahvusvahelise klubide grupi (International Group of P&I Clubs), leppisid käesoleva aasta alguses kokku, et hõlbustamaks riikidel tunnistustuste väljastamist, annavad gruppi kuuluvad kindlustusklubid välja ühtlustatud vormis nn siniseid kaarte (Blue cards), mis tõendavad, et vastavad riskid on kindlustusklubi poolt kaetud.
 

TÕENDI TAOTLEMISE VORM (167.37 KB, PDF)

Täidetud tõendi vormi on võimalik:

1) salvestada pdf-formaadis arvutisse;

2) allkirjastada digitaalselt;

3) saata koos vajaliku elektroonilise dokumentatsiooniga (kindlustusleping või tõend rahalise tagatise kohta) aadressile ljo[at]vta[dot]ee.

Samuti on võimalik täidetud vorm printida paberkandjale, allkirjastada ning koos vajaliku dokumentatsiooniga tuua (või saata faksiga) Veeteede Ameti sekretärile aadressil:

Lume 9, 10416 Tallinn
tel: +372 620 5700
faks: +372 620 5706
e-post: ljo[at]vta[dot]ee
 

Veeteede Amet väljastab kinnitava tõendi või teeb otsuse kinnitava tõendi väljastamisest keeldumise kohta kolme tööpäeva jooksul, arvestades taotluse vastuvõtmisest. Taotluse vastuvõtmise ajaks on tööpäev, millal taotlus koos kogu vajaliku teabega saabus Veeteede Ametisse. Kinnitav tõend väljastatakse tähtajaks, mis ei ületa kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise kehtivusaega.

Kinnitava tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõiv vastavalt Riigilõivuseadusele, mille rekvisiidid teavitatakse taotluse aktsepteerimisel e-kirja teel.
 

Kinnitava tõendi väljastab Veeteede Amet allkirja vastu (aadressil Lume 9, Tallinn).

Viimati uuendatud: 25. jaanuar 2019