Sa oled siin

4. märts 2002 - 0:00

05.–07.03.2002. a külastas Eestit IHO direktor kontradmiral Neil Guy. IHO direktori esialgne Balti riikide visiidi põhjus oli Läti ja Leedu külastamine, kes veel IHO-ga ühinenud ei ole (Eesti liitus 1994. aastal). Eestis viibis hr N. Guy Veeteede Ameti kutsel, et konsulteerida ametit Eesti merealapiiride seaduse (1993) kaasajastamise küsimustes, lähtudes rahvusvahelise mereõiguse põhimõtetest ning kokkulepetest Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ja Läti Vabariigiga. 1992. aastal, kui merealapiiride seadust ette valmistati, ning 1993. aasta algul, kui see vastu võeti, ei olnud Eesti Vabariik sõlminud veel ühtegi rahvusvahelist merepiiriga seonduvat kokkulepet naaberriikidega. Seetõttu oli Eesti Vabariigi majandusvööndi piir 1993. a seaduses katkendlik ja ühepoolselt väljakuulutatuna ka vastuolus rahvusvahelise õiguse põhimõtetega.

Neil Guy on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert rahvusvahelise mereõiguse ja merepiiride alal. Kuna merealapiiride seadus tuleb ümber teha, korrigeeritakse ka selle seaduse lisasid: Eesti territoriaalmere lähtejoont, territoriaalmere (Eesti merepiiri) ja majandusvööndi (Eesti mereala piiri) piire. N. Guy’lt soovib Veeteede Amet saada eksperthinnangut merepiiride muutmise kohta ning ühtlasi tutvustada IHO direktorile Veeteede Ameti hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse tööd ja probleeme.