Sa oled siin

Reisija surma, tervisekahjustuse või kehavigastuse põhjustamise korral rakendatava vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise olemasolu ja kehtivuse tõendamiseks peab laevaomanik rahvusvahelise reisijateveo puhul kui ta veab rohkem kui kahtteist reisijat taotlema Veeteede Ametilt asjaomast tunnistust.

Reisijate kindlustuse tunnistuse taotlemiseks esitatakse Veeteede Ametile järgmised dokumendid:

1) laeva andmed (nimi, tunnusnumber või kutsung, IMO number, kodusadam, selle vedaja nimi ja aadress, kes tegelikult teostab vedu);

2) kindlustusleping või tõend muu rahalise tagatise kohta (nt pangagarantii, kindlustustagatis "Blue Card") sõjaliste riskide korral;

3) kindlustusleping või tõend muu rahalise tagatise kohta (nt pangagarantii, kindlustustagatis "Blue Card") mittesõjaliste riskide korral.

Taotluse mitterahuldamine 

Veeteede Amet ei rahulda taotlust kui:

vastutuskindlustusleping või muu rahalise tagatise leping ei vasta Kaubandusliku meresõidu seaduse § 774 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Viimati uuendatud: 30. aprill 2018