Sa oled siin

 

Laevaregister ja ehitatavate laevade register


NB! Alates 1. juulist 2017. a ei toimu enam kodanike kohapealset teenindamist Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kantseleides.

Laevakinnistusraamatut peab endiselt Tartu Maakohtu kinnistusosakond, kuid nüüd on võimalik laevakinnistusraamatu andmetega tutvuda ning neist väljatrükke saada Veeteede Ametis ning notaribüroodes. Samuti on võimalik laevakinnistusraamatu registriosa andmetega tutvuda e-laevakinnistusraamatu veebilehel.

Veeteede Amet ning notarid väljastavad ka lipudokumente. Notari kaudu lipudokumendi väljastamisel lisandub notari tasu seaduse § 31 p 143 alusel 3,20 eurot sõltumata lehekülgede arvust.

Laevakinnistusraamatu avaldusi ning dokumente saab esitada elektrooniliselt kinnistusosakonna e-posti aadressile kinnistusosakond[at]kohus[dot]ee või edastada notari või Veeteede Ameti kaudu. Avalduses tuleb muuhulgas ka märkida, mil viisil/kelle kaudu soovitakse lipudokument kätte saada. Pärast laevakinnistusraamatu kande tegemist saadab kinnistusosakond laevaomanikule ning lipudokumendi väljastajale teate, misjärel võib lipudokumendi väljastada.

Laevakinnistusraamatu toimingute menetlusaeg ei pikene, kuna ametkonnad suhtlevad omavahel infosüsteemi vahendusel.

Vaadake ka laeva kinnistamise nõuandeid

Tartu Maakohtu kinnistusosakonnas peetava Laevakinnistusraamatu moodustavad laevaregister ja ehitatavate laevade register. 

Veeteede Amet peab kaht registrit:

Laevapereta prahitud laevade register  (11.51 KB, XLSX)

Riigihaldusülesandeid täitvate (RHÜT) laevade andmekogu (10.07 KB, XLSX)

Lähemat informatsiooni nende laevade kohta saate:
e-post laevaregister[at]vta[dot]ee
Telefon 620 5540 
Tallinn, Lume tn 9 (vaata asukohta KAARDIL)

A korpus, kabinet 305.

Õigustatud huvi korral on võimalik samas tutvuda laevatoimikuga.

Veeteede Ametis peetakse Eesti registrites registreeritud laevade nimede nimekirja ja omistatakse kalalaevadele pardanumbreid. Seni kasutusel olevaid laevanimesid saate vaadata  siit. (80.5 KB, XLS)

 

Laeva Eesti lipu alla registreerimiseks vajalikku infot saate lugeda siit:

Kuidas registreerida merelaeva Eesti laevaregistris? (64.5 KB, DOC)

 
Viimati uuendatud: 5. juuni 2019