Sa oled siin

Ringkirjad

 

 KUUPÄEV RINGKIRI
02.05.2018 Kohustuslik laevaettekannete süsteem Soome lahes (134.44 KB, PDF)
28.03.2018 Ujuvdokkide vahiteenistus (130.21 KB, PDF)
22.03.2018 Tulenevalt meresõiduohutuse seaduse § 95 lõikest 8 annab Veeteede Amet selgituse IMO konventsioonides SOLAS 74 koos viimaste täiendustega, MARPOL 73/78 koos lisade ja viimaste täiendustega sätestatud keelekasutuse kohta Eesti riigilippu kandvatel laevadel. Samu põhimõtteid keelekasutuse kohta rakendatakse ka mittekonventsionaalsetele laevadele ja laevadele, mis sõidavad ainult kohalikus rannasõidus (140.49 KB, PDF)
24.11.2017 Eesti Vabariigi merendusalaste õigusaktide nimekiri, mida peavad tundma välisriikide kodanikest juhtimistasandil töötavad laevapere liikmed vastavalt meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse alused rahvusvahelise konventsiooni (STCW) lisa reegli 1/10 punkti 2 nõuetele (236.77 KB, PDF)
30.08.2017 Selgitus meremeeste elamislubade ja viisade nõude puudumise osas (145.95 KB, PDF)
10.07.2017

Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks ro-ro laevadega Läänemerel (202.56 KB, PDF)

Lisa 1 (338.14 KB, PDF)
Lisa 2 (209.73 KB, PDF)
Lisa 3 (427.3 KB, PDF)

17.04.2017 IOPP tunnistuse väljastamise lahti sidumine ülevaatuste ja tunnistuste harmoniseeritud süsteemist (198.02 KB, PDF)
21.12.2016 Kiirvalvepaadi mehitamine kohalikus rannasõidus sõitvatel reisiparvlaevadel (195.56 KB, PDF)
10.06.2016

Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) ptk. VI, reegel 2 muudatused (161.33 KB, PDF)

Lisa 1 (179.22 KB, PDF)

06.07.2015

Rahvusvaheliste laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa nõukogu määruse nõuete täitmine (100.15 KB, PDF)

Lisa 1 (200.2 KB, PDF)
Lisa 2 (50 KB, DOC)
Lisa 3 (82 KB, DOC)

13.12.2013 Ringkiri ohtliku lasti konteineri või veoki pakkimise tõendi esitamise nõude rakendamise kohta (14.09 KB, PDF)
28.11.2013 Laevaõnnetustest teatamine (1.49 MB, PDF)
18.02.2013 Mereturvalisuse tõhustamiseks töökeele määramine (2.93 MB, PDF)
04.05.2012 Kindlustuspoliisi olemasolu nõudest laevadel kogumahutavusega üle 300 (1.53 MB, PDF)
22.12.2010

Resolutsioonide MSC.268(85) „Rahvusvahelise puistlastide mereveo koodeksi vastuvõtmine” ja MSC.269(85) ”Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1974 koos täiendustega muudatuste vastuvõtmine” rakendamine (38.44 KB, PDF)

Lisa 1 (3.74 MB, PDF)
Lisa 2 (157.48 KB, PDF)

26.02.2010 Resolutsiooni MSC.286(86) “Soovitused MARPOL I lisa lasti ja laevakütuse ohutuskaardi koostamiseks” rakendamine (198.28 KB, PDF)
12.10.2009

IMO meresõiduohutuse komitee ja merekeskkonnakaitse komitee poolt kooskõlastatud ja vastu võetud ohtlikest olukordadest (near-misses) teatamise juhend (15.92 KB, PDF)

Lisa 1 (126.92 KB, PDF)

08.04.2009 Laevade kaugtuvastamine ja -jälgimine (Long Range Identification and Tracking - LRIT), sidevahendite kontroll (74.3 KB, PDF)
19.07.2007 Hooajaliselt rahvusvahelisi reise sooritavate laevade vastavus mereturvalisuse nõuetele (19.37 KB, PDF)
05.02.2007 Nõuded laeva turvahäire süsteemile (15.78 KB, PDF)
06.06.2005

Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ja Euroopa Liidu määruse (EÜ) nr 725/2004 nõuete täitmine (12.7 KB, PDF)

Lisa 1 (12.59 KB, PDF)
Lisa 2 (19.24 KB, PDF)
Lisa 3 (33.95 KB, PDF)
Lisa 4 (15.28 KB, PDF)

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 14. november 2018