Sa oled siin

Sadamaregister 

 

Sadamaregister on sadamaseaduse alusel loodud infosüsteem, kus registreeritakse Eesti sadamad ja nendega seotud dokumendid. Sadamaregistri pidamise eesmärgiks on arvestuse pidamine sadamate üle, et tagada riigiasutustele seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate veeliikluse ohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse valdkondliku juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning riikliku järelevalve teostamiseks vajalikud andmed.

Sadamaregister pakub väärtuslikku infot ka avalikkusele, kuna meresõitja saab sadamaregistri kaudu informatsiooni sadamate ja nende pakutavate teenuste kohta, võimaldades seeläbi paremini planeerida oma teekonda.

Sadamaregistrisse kantakse vastavalt sadama ülesannetele kolme liiki sadamaid:

 • Sadamad, kus sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
 • Väikesadamad, kus sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele
 • Väikesadamad, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid.


2020. aasta alguse seisuga on sadamaregistrisse kantud kokku 223 sadamat.
Sadamaregistrisse kantud sadamate pidajad saavad elektroonilise registri kaudu esitada erinevaid taotlusi ja ajakohastada sadama andmeid, täites sadamaseadusega pandud nõudeid.

Olenevalt sadama ülesandest on sadamaregistris võimalik teostada järgmiseid toiminguid:

 • Sadama andmete muutmine
 • Akvatooriumi määramise taotluse esitamine
 • Sadama registris kustutamine
 • Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava heakskiitmiseks esitamine
 • Reostustõrjeplaani kooskõlastamiseks esitamine
 • Sadama ja sadamarajatise turvaplaani kooskõlastamine
 • Sadama ja sadamarajatise turvaülema atesteerimise taotluse esitamine
 • Sadamarajatise korralise ja täisülevaatuse läbiviimine taotluse esitamine

Sadamaregistri infosüsteem asub aadressil: www.sadamaregister.ee ja sinna on võimalik siseneda kasutades Riigi Autentimisteenust, mis katab kõiki sisselogimissüsteeme.

Ehitatava või juba olemasoleva sadama registreerimist sadamaregistrisse saab algatada sadamapidaja või tema poolt volitatud isik, sisselogides aadressil www.sadamaregister.ee.

Sadamaregistrit puudutavate küsimuste korral palume ühendust võtta tel 620 5541; e-post sadamaregister[at]vta[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 9. märts 2020