Sa oled siin

Veeteede Ameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseaduses


Riigilõivu maksmise rekvisiidid

NB! Makse saajaks palume märkida kindlasti Rahandusministeerium


Kontonumbrid

SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

 

Selgitus
Maksekorralduse selgituse reale palume kirjutada tekst, millise toimingu eest riigilõiv tasutakse ja inimese nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse.

Viitenumber

Viitenumber: 2900073119
Kõikidel Veeteede Ameti toimingutel on üks viitenumber.

 

Kehtivate riigilõivumääradega tutvuge riigilõivuseaduses (Riigi Teatajas), Veeteede Ametit puudutavad riigilõivumäärad on kirjas riigilõivuseaduse 3. osas, 8. peatüki 5. jaos §§ 180-201.

Riigilõivuseadus


5. jagu
Veeteede Ameti toimingud

3. jaotis
Sadamaseaduse alusel tehtavad toimingud
§ 196. Sadamarajatise turvatunnistuse väljastamine ja tunnistusele märke tegemine
Sadamarajatise turvatunnistuse väljastamise või tunnistusele märke tegemise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
§ 197. Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüs ning turvaplaan
(1) Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsi läbiviimise ja selle aruandesse muudatuste tegemise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 640 euro.
(2) Sadama ja sadamarajatise turvaplaanide ja nende muudatuste läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 640 euro.
(3) Kui sadama või sadamarajatise turvaplaani või selle muudatuste läbivaatamisel selgub, et sadam või sadamarajatis ei ole nõuetekohane, tasutakse uue turvaplaani või selle muudatuste läbivaatamise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud määras.
§ 198. Sadamakapteni ning sadama ja sadamarajatise turvaülema atesteerimine
Isiku sadamakaptenina, sadama turvaülemana ja sadamarajatise turvaülemana atesteerimiseks esitamise eest tasutakse riigilõivu 75 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
§ 199. Turvaettevõtja tunnustamise taotluse läbivaatamine
(1) Turvaettevõtja tunnustamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
(2) Kui tunnustamise taotluse läbivaatamisel selgub, et turvaettevõtja ei ole nõuetekohane, tasutakse uue taotluse läbivaatamise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.
§ 200. Sadama sadamaregistrisse kandmine ja sadamaregistri kande muutmine
(1) Sadama sadamaregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
(2) Sadamaregistri kande muutmise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.
 

Viimati uuendatud: 19. märts 2019