Sa oled siin

Veeteede Ameti eesmärk on tagada Eesti vetes ohutu meresõit ja turvaline veeliiklus ning panustada Eesti merenduse arengusse. Me loome tingimused ohutuks veeliikluseks Eesti merealadel ja laevatatavatel siseveekogudel ning tagame riiklikku järelevalvet merenduses. Ametis töötab ligi 250 inimest, kes pingutavad iga päev selle nimel, et Eesti oleks tõelise mereriigina suunanäitajaks ka teistele. Me oleme usaldusväärsed ja tegutseme läbipaistvalt ning kliendikeskselt, mõistes erinevaid vajadusi ja püüdes ületada ootusi. Meie suurim väärtus on ühtne meeskond, kes töötab ühise eesmärgi - ohutuse nimel. Veeteede Ameti peakontor on Tallinnas, harukontorid Tartus, Haapsalus, Pärnus ja Kuressaares. Amet kuulub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse.

Meie juhtpõhimõtted:

  • tagame riikliku järelevalve merenduses ning vajadusel riikliku sunni kohaldamise seadusega ettenähtud alusel ja ulatuses;
  • tagame tingimuste loomise ohutuks ja turvaliseks veeliikluseks Eesti Vabariigi merealadel ning laevatatavatel siseveekogudel;
  • tagame oma tegevuse läbipaistvuse ja usaldusväärsuse juhtimissüsteemi pideva parendamise kaudu;
  • tegutseme kliendikeskselt, mõistes ja täites klientide vajadusi ning püüdes ületada nende ootusi.
Viimati uuendatud: 7. Mai 2020