Sa oled siin

24. aprill 2019 - 13:35
Naissaare sadam. Foto: Veeteede Amet

Möödunud aastal oli Naissaare sadamas ligi poolteist tuhat laevakülastust ning üle 6800 külastaja, näitab Veeteede Ameti kogutud statistika.

Veeteede Amet kogub igal aastal külalisaluseid vastu võtvatelt väikesadamatelt külastusandmete statistikat. Ametile esitatud andmete põhjal kuulub 2018. aasta külastatavuse edetabeli tippu Naissaare sadam, kus oli eelmisel aastal 1499 laevakülastust. Sellele järgneb Vanasadama Jahisadam 1105 ning Kuivastu sadam 1071 laevakülastusega.

Naissaare sadamas käis eelmisel aastal rekordilised 6826 külastajat, populaarsuselt teine oli Vanasadama Jahisadam 4420 külastajaga ning kolmas Kuivastu sadam 2777 külastajaga.

Ametile esitatud andmete põhjal toimus eelmisel aastal külalisaluseid vastu võtvates väikesadamates kokku 15 791 laevakülastust ning käis 43 727 külastajat. Summaarsete arvude täpne võrdlemine aastate kaupa ei ole kahjuks võimalik, sest andmeid esitavate sadamate nimekiri on aastate jooksul täienenud ning kuna andmete esitamine on vabatahtlik, ei ole kõik sadamad ka igal aastal neid esitanud. Eelmise aasta kohta küsisime andmeid 65 külalisaluseid vastu võtvalt väikesadamalt ning tänaseks on külastusandmed esitanud neist 49.

Külastusandmetega saab tutvuda kaardirakenduses aadressil: https://arcg.is/1OnyW5 või külastusandmete koondtabeliga Veeteede Ameti kodulehel: https://veeteedeamet.ee/et/meresoiduohutus-lipuoigus/veeliiklusandmed


Kogu sadamainfo on olemas Eesti sadamaregistris

Kõigi Eestis registreeritud sadamate andmeid on võimalik vaadata sadamaregistrist (www.sadamaregister.ee), mis koondab nii mereäärseid kui ka siseveekogudel paiknevaid suuri ja väikesadamaid. Hetkeseisuga on Eesti sadamaregistris registreeritud 222 sadamat, kuid nende seas on ka selliseid, mis tegelikult veel ei tegutse, samuti eratarbeks või kohalikele kaluritele mõeldud sadamaid jms. Registrist saab infot sadama asukoha, tehniliste andmete, sadamas pakutavate teenuste, sadamapidaja ja sadamakapteni kohta.