Sa oled siin

20. juuni 2019 - 16:58
Rukki kanali 3D-pilt

21. juunil tähistatakse ülemaailmset hüdrograafiapäeva, millega püütakse tõsta avalikkuse teadlikkust hüdrograafia rollist meie igapäevaelus. Selle aasta moto „Hüdrograafia – merealaste teadmiste edasiviija“ juhib tähelepanu hüdrograafiliste tööde ja teenuste olulisusele. IHO (International Hydrographic Organization - Rahvusvaheline Hüdrograafiaorganisatsioon) liikmesriigid organiseerivad sel puhul erinevaid tegevusi, näiteks Istanbulis korraldatakse Türgi ja Monaco koostöös rahvusvaheline sümpoosion maailmamere mõõdistamisest ja kaitsmisest ning IHO ja ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) valitsustevaheline okeanograafiakomisjon (IOC) tegutsevad ühiselt maailmamere kaardistamise nimel tutvustades GEBCO projekti (General Bathymetric Chart of the Oceans – ookeanide üldine batümeetriline kaart).

Eestis tegeleb hüdrograafilise informatsiooni kogumise, töötlemise ja levitamisega Veeteede Ameti hüdrograafiaosakond, kus töötab 13 väljaõppinud hüdrograafi. Mõõdistustöid tehakse 4 hüdrograafialaevaga nii merealadel kui sisevetel. Meie hüdrograafide loodud on ka Veeteede Ameti Hüdrograafia Infosüsteem HIS, mis on avalikkusele kättesaadav ameti veebilehel ning sisaldab ülevaateid tehtud mõõdistustest ja andmetest. Hüdrograafide kogutud ja töödeldud andmeid kasutab VA kartograafiaosakond kaasaegsete navigatsioonikaartide koostamiseks.

Ülemaailmse hüdrograafiapäeva kohta võib täpsemalt lugeda Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni kodulehelt.