Sa oled siin

21. detsember 2020 - 15:20

2020. aasta oktoobri algusest jõustus majandus- ja taristuministri määrus, mis kinnitas rahvusvahelise reisilaevanduse sotsiaal- ja tulumaksu osalise tagasimaksmise tingimused ja millega hüvitatakse laevandusettevõtjatele tööjõukulusid säilitamaks sektori töökohti. Eesti sai Euroopa Komisjonilt 2020. aasta augusti lõpus riigiabi loa tööjõukulude hüvitamiseks, et võimaldada Euroopa Majanduspiirkonnas rahvusvahelisi regulaarreise tegeval ettevõtjal taotleda Veeteede Ametilt sotsiaal- ja tulumaksu osalist tagasimaksmist.

2020. aasta toetuse eelarve jääk on 1,15 miljonit eurot ning 1. jaanuarist algab toetuste taotlemine käesoleva aasta IV kvartali eest. Taotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2021. Juhime tähelepanu, et alates 1. jaanuarist 2021 tuleb taotlused saata meiliaadressile estonianflag[at]transpordiamet[dot]ee1. jaanuaril 2021 alustab tööd Transpordiamet, mis luuakse seniste Veeteede, Lennu- ja Maanteameti ühinemisel. Samale meiliaadressile tuleb esitada ka toetust taotleva ettevõtte majandusaasta aruanne (võib olla auditeerimata), kui taotleja majandusaasta on lõppenud III või IV kvartalis 2020. aastal.

Täpsemad tingimused on leitavad majandus- ja taristuministri 24. septembri 2020 määruses nr 57  „Rahvusvahelise reisilaevanduse toetamise tingimused ja kord".

NB! Määruse § 5 lg 1 punktis 3 nimetatud sõidugraafikud tuleb esitada koos taotlusega sellisel kujul, milles regulaarreiside katkemine (nn laevade seismine) on selgelt esitatud. Toetust vähendatakse teiste saadud toetuste ulatuses.
Järgmiseks eelarveperioodiks on kinnitatud määruse uus redaktsioon, millega on muudetud toetuse jagamise põhimõtteid. Sarnaselt TSD-deklaratsioonile ühtlustub taotluse esitamise tähtaeg seniselt kuupäevalt 10ndale ja seatakse töötasu ülempiir. 
Määruse uus redaktsioon näeb ette regulatsiooni juhuks, kui toetuse eelarvelistest vahenditest ei piisa kõikide taotluste rahuldamiseks. Sellisel juhul jaotatakse eelarvelised vahendid nõuetele vastavate taotluste vahel proportsionaalselt nende osakaaluga nõuetele vastavate taotluste kogusummast.