Sa oled siin

28. august 2019 - 10:47
Eesti lipp

Alates 2012. aastast on Veeteede Amet koostööpartneritega pingutanud selle nimel, et Eesti lipp oleks taas konkurentsivõimeline ning kaubalaevad tuleksid meie lipu alla tagasi. Tänaseks oleme astunud sammu edasi ning Euroopa Komisjonile on Eesti riigi poolt esitatud laevandusseaduse jõustumiseks vajalik riigiabi põhiteatis. Hetkel ootab teatis Euroopa Komisjonilt positiivset otsust.

Laevandusseadusega ehk „Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega“ muudetakse kokku 10 seadust. Seadusemuudatuste alusel lihtsustatakse esiteks laevade registreerimise protsessi laevapereta prahitud laevade registrisse ning teiseks kehtestatakse erimaksurežiimi alla kuuluvatele laevadele tööjõumaksude ja ettevõtte tulumaksu erirežiim. Seadusemuudatuste eesmärk on eelkõige soodustada rahvusvahelise mereveoga tegelevate suuremate kaubalaevade Eesti lipu alla tulekut.

Riigiabi loa taotlemine seaduse jõustamiseks on vajalik tulenevalt Euroopa Liidu konkurentsipoliitikast, mille eesmärk on luua rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimelised tingimused laevandussektorile. Üldjuhul on kindla majandussektori või konkreetsete ettevõtete toetamine riigi poolt EL õigusega keelatud, kuid teatud juhtudel on riigi sekkumine õigustatud ja lubatud, kui see on vajalik üldiseks majandusarenguks. Laevandussektori arenguks planeeritavaid maksuerisusi peetaksegi selles kontekstis riigiabiks. Riigiabi andmiseks tuleb taotleda esmalt vastav luba Euroopa Komisjonilt. Taotlus loa saamiseks valmistati ette koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga. Protsessi koordineeris Veeteede Amet, kes esitas põhiteatise Euroopa Komisjonile 16. augustil.

Põhiteatise esitamisele eelnes üle poole aasta tööd. Pärast seda, kui president Kersti Kaljulaid 21. veebruaril 2019 laevanduseelnõu välja kuulutas, asus Veeteede Amet ette valmistama riigiabi eelteatist. Eelteatis esitati Euroopa Komisjonile 12. jaanuaril, millele järgnesid mitme kuu pikkused läbirääkimised. Juuli alguses esitas Euroopa Komisjon oma tähelepanekud eelteatise osas. Eelmainitud tähelepanekuid arvesse võttes koostas Veeteede Amet koostöös teiste ministeeriumitega seadusemuudatuste eelnõu projekti, mis saadeti nüüd koos põhiteatisega Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjoni otsus peaks saabuma oktoobri alguseks, peale mida saab seaduse muudatused kinnitada Riigikogu. Juhul, kui Euroopa Komisjon otsustab taotluse suhtes avada küsimuste vooru, võib tähtaeg pikeneda.

Eeldusel, et Euroopa Komisjon annab riigiabi loa 1. oktoobriks, jõustub laevandusseadus järgmise aasta algusest. Juhul, kui mingil põhjusel tuleb positiivne otsus hiljem, seab see riski alla seaduse jõustumise planeeritud ajal.