Sa oled siin

16. jaanuar 2019 - 11:04

15. jaanuaril toimus majanduskomisjoni istung, kus komisjon otsustas valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) saata Riigikogu täiskogu istungile teisele lugemisele 23. jaanuaril ning seadusena vastuvõtmiseks 13. veebruaril.

Riigikogu majanduskomisjon hääletas erinevate tehniliste ja sisuliste muudatuste sisseviimise üle ning otsused olid laevanduse arengule positiivsed. Sealjuures läbis hääletuse edukalt muudatusettepanek 0% tulumaksu sisseviimise osas kõikidele loodava erimaksurežiimi alla kuuluvatel laevadel sõitvatele meremeestele. Ühtlasi võimaldatakse Eesti meremeestele ligipääs Eesti riiklikule ravikindlustusele, luues võimaluse sõlmida Haigekassaga vabatahtliku lepingu.

Riigiabi eelteatise esitamine Euroopa Komisjonile

Maksusoodustuste tegemist konkreetsele majandussektorile käsitletakse riigiabina*. Üldiselt on riigiabi andmine keelatud ning erandid on lubatud vaid vähestes valdkondades, sh laevandusvaldkonnas. Riigiabi andmiseks liikmesriigi poolt laevandusettevõtetele tuleb Euroopa Komisjonile esitada riigiabi teatis (taotlus) ja abi võib anda ainult pärast lubavat otsust. Riigiabi eelteatis esitatakse Euroopa Komisjonile Riigikogu teise ja kolmanda lugemise vahel. Pärast Euroopa Komisjonilt esialgse hinnangu saamist, esitatakse põhitaotlus. Laevanduseelnõu jõustub 1. jaanuaril pärast Euroopa Komisjoni lõplikku heakskiitvat otsust.

Eesti on üks vähestest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes pole maksusoodustuste tegemise võimalust laevandussektori arendamiseks seni kasutanud.

Tutvu Eesti laevanduse arengu ajajoonega siin: veeteedeamet.ee/et/uudised/eesti-laevanduse-areng-pohjused-ja-ajajoon

*Riigiabi on igasugune Euroopa Liidu liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul ettevõtetele jt üksustele antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist ning kahjustab liikmesriikide vahelist kaubandust.