Sa oled siin

9. aprill 2020 - 10:27

Praegune kriis näitab ilmekalt, kui oluline on merendus nii Eestile kui ka laiemalt Euroopale ja kogu maailmale. Kui piirid on suletud ja lennuliiklus vähenenud, liiguvad vajalikud kaubad eelkõige meritsi ning merendussektori sujuv toimimine on väga tähtis. Olukorras, kus paljud teenused nii Eestis kui mujal Euroopas on piiratud või hoopis peatunud, tagab Veeteede Amet jätkuvalt kõikide merendusele oluliste teenuste toimimise.

Navigatsioon Eesti vetes

Ohutu laevaliikluse tagamiseks toimivad tavapäraselt nii laevaliiklusteenindus (VTS) kui Soome lahe laevaettekannete (GOFREP) süsteem.

Samuti toimib Eesti vetes tavapärasel režiimil ilma piiranguteta  navigatsioonimärgistus. Hiljuti alustas Veeteede Amet ka iga-aastaste ettevalmistustöödega suviseks navigatsioonihooajaks.

Navigatsiooniteabe avaldamine toimib tavapäraselt. Navigatsioonihoiatusi ja elektrooniliste kaartide korrektuuri avaldatakse operatiivselt vastavalt vajadusele ja navigatsioonitingimuste muutumisele. Jätkuvalt ilmub kord kuus digiväljaanne Teadaandeid meremeestele, korrigeeritakse lootsiraamatut ja väljaannet Navigatsioonimärgid Eesti vetes.
Tavapärases režiimis töötab ka EMDE ehk Elektrooniline mereinfosüsteem.

Juhul, kui eriolukorrast tulenevalt tuleb teha muudatusi navigatsiooniteabe avaldamises, teavitatakse sellest ameti kodulehel ja läbi navigatsiooniteabe.

Klienditeeninduses tasub eelistada digitaalseid lahendusi

Kuigi Veeteede Ameti meremeeste diplomeerimise osakond aadressil Lume 9 on avatud tavapärastel aegadel, on nakkusohu vältimiseks soovitatav võimalusel elektroonilisi kanaleid kasutada. Täpsemat infot saab SIIT.

Eriolukorra lõppemiseni ei toimu erandkorras väikelaevajuhtide eksameid. Väikelaevade ülevaatused toimuvad ning need viiakse läbi arvestades tervise kaitseks kehtestatud ohutusmeetmeid ning kliendiga distantsi hoides.

Järelevalvetegevused jätkuvad

Eriolukorras tehakse välisriigi lippu kandvatele laevadele sadamariigi kontrolle piiratud mahus, hinnates eelnevalt erinevaid riske ning arvestades näiteks, millisest sadamast laev on tulnud. Eesti riigilipu all olevatele laevadele välisriikides rutiinseid ülevaatusi ei tehta. Eriolukorras kasutatakse seadusest tulenevaid võimalusi ülevaatuse tähtaegade pikendamiseks kolmeks kuuks. Täpsem info ülevaatuste kohta on avaldatud Veeteede Ameti ringkirjas nr 6, 31.03.2020.

Sadamate osas teostatakse jätkuvalt kõiki järelevalvetoiminguid ilma eranditeta, järgides loomulikult tervise kaitseks kehtestatud  ohutusmeetmeid.


Meremeeste liikumine

Üheks suurimaks kriisist põhjustatud kitsaskohaks on muutunud meremeeste liikumine olukorras, kus piirid on suletud. Välislipu all sõitvate laevade meeskondade koduriiki toimetamine töölepingu lõppemisel on tööandja kohustus. Juhul, kui tööandja ei täida oma kohustust, tuleb pöörduda lipuriigi esindaja poole.
Kui jäädakse asukohariigis kehtestatud piirangute tõttu välisriigis hätta ja soovitakse Eesti riigi poolset abi, siis tuleb võtta ühendust lähima Eesti saatkonnaga või helistada välisministeeriumi hädaabitelefonil +372 5301 9999. Eestis koordineerib piiriületamisega seonduvaid küsimusi Politsei- ja Piirivalveamet.

 

Tekkinud küsimuste kohta eriolukorras oleme oma kodulehele koondanud ka KKK.