Sa oled siin

19. juuni 2018 - 14:35

12. ja 13. juunil toimus Veeteede Ametis HELCOM AIS töögrupi kohtumine, millel osalesid eksperdid Soomest, Rootsist, Taanist, Poolast, Lätist, Eestist, Vene Föderatsioonist ja Norrast. Töögruppi juhtis Alar Siht Veeteede Ametist.
Päevakorras olid alljärgnevad teemad:
- ülevaade eelneva aasta jooksul toimunud HELCOM-i erinevate struktuuride nõupidamiste otsustes ja dokumentides olevatest seostest AIS EWG tegevuse ja ülesannetega;
- ülevaade eelneva aasta jooksul toimunud arengutest ja muudatustest liikmesriikide AIS võrkude infrastruktuuris;
- HELCOM AIS haldamine ja arendamine.
Nõupidamise tähtsaimaks ülesandeks oli ette valmistada HELCOM-i soovituse 33/1 (Recommendation 33/1 „Unified interpretation in relation to access to and use of HELCOM AIS”) uus redaktsioon, milles kajastuksid muudatused seoses HELCOM AIS serveri kolimisega Kopenhaagenist Norra mereadministratsiooni haldusalasse, uued andmete kasutamise võimalused seoses sekretariaadis välja töötatud laevaliikluse intensiivsuse kaardistamise lahendusega ning seosed EL andmekaitse üldmääruse rakendumisega alates 25.05.2018.
Mainitud dokument saadetakse kinnitamiseks sügisel toimuvale HELCOM MARITIME nõupidamisele.

HELCOM AIS EWG (Expert Working Group for Mutual Exchange and Deliveries of AIS & Data) loodi 2002. aastal Kopenhaageni deklaratsiooni alusel. 2017. aastal toimunud nõupidamisel valiti töögrupi juhatajaks järgnevaks kaheks aastaks Alar Siht Veeteede Ametist.

Foto: Tarmo Ots