Sa oled siin

20. november 2020 - 15:34
Foto: Pexels, laev sadamas

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) Merekeskkonna kaitse komitee (MEPC - Marine Environment Protection Committee) kiitis heaks uute kohustuslike eeskirjade eelnõud olemasolevate laevade süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks. Komisjoni tööst võtab osa ka Veeteede Amet. Eesti on IMO liikmesriik alates 31.jaanuarist 1992.

Eeskirjad tuginevad kehtivatele kohustuslikele energiatõhususe nõuetele ning nende eesmärgiks on veelgi vähendada laevanduse kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

MARPOLi konventsiooni muudatuste eelnõu nõuaks, et laevad ühendaksid oma süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks tehnilise ja operatiivse lähenemisviisi. Selle eesmärk on vähendada 2030. aastaks rahvusvahelise meretranspordi süsinikuintensiivsust võrreldes 2008. Aastaga 40% võrra.

Täpsemalt saab muudatustest lugeda inglisekeelsest artiklist IMO veebilehel.