Sa oled siin

5. september 2019 - 14:26
Foto: Pexels

Läänemeri on üks intensiivsema laevaliiklusega piirkondi maailmas. On palju tankereid ja reisilaevu ning kitsaid piirkondi. Paraku juhtub ka laevaõnnetusi ja halvimal juhul võivad need kaasa tuua suure keskkonnakahju. Õnnetuste vältimiseks on vaja meetmeid, mis tagaksid laevade ohutu navigeerimise. Teadlikkuse tõstmiseks on vaja parandada infovahetust laevade ning laevade ja kalda vahel.


Suurem ohutus Läänemeres


STM BALT SAFE (Safety of Navigation in the Baltic Sea by Sea Traffic Management)) on projekt, mis aitab tõhustada meresõiduohutust Läänemerel, osutades Läänemerel seilavatele laevadele  erinevaid merendusega seotud teenuseid STM arenduste kaudu . Projekt algas 2019 aastal ning kestab kuni aastani 2021.
STM BALT SAFE Projekt käsitleb hiljuti muudetud HELCOMi soovitusi 34 E/2 “Teekonnaplaanide ja muude e-navigatsioonilahenduste vahetamise kontseptsiooni edasine katsetamine ja arendamine, et parandada navigeerimise ohutust ja merekeskkonna kaitset Läänemere piirkonnas ”.
STM- valideeritud laevad saavad  vahetada teekonnaplaane teiste laevade ja Läänemere riikide asjakohaste asutustega, mis muudab laevaliikluse paremini planeeritavaks, hoiab kokku kulutusi, säästab keskkonda ja muudab liiklemise ohutumaks.


Tõhus jälgimine ja automatiseeritud aruandlus


Projekt tugineb varasemates projektides (EfficienSea II, MONALISA 2.0 ja STM  valideerimise projekt) välja töötatud meetoditele, tulemustele ja merenduse infrastruktuurile. See hõlmab teekonnaplaanide vahetamist ja STM-funktsioonide integreerimist VTS keskustesse.
Projekti raames arendatakse välja ja testitakse erinevad teenuseid mereliikluse tõhusamaks ja ohutumaks korraldamiseks ning digitaalseks infovahetuseks kaldaasutuste ja laevade vahel vähendamaks laevajuhtide töökoormust erinevate ettekannete tegemisel.  Üks olulisi eesmärke on  teekonnaplaanide  optimiseerimine, mis vähendab laevade halduskulusid ja võimaldab rakendada „just in time“ kontseptsiooni.
Projekti STM BALT SAFE viivad ellu Norra, Rootsi, Soome ja Eesti riigiasutused. Projekti eelarve on suurusjärgus 4 miljonit eurot.

Rohkem infot leiab siit:https://www.stmvalidation.eu/projects/stm-balt-safe/about-stm-balt-safe-project/