Sa oled siin

8. juuni 2018 - 11:33

Kolmapäeval, 6. juunil toimus Veeteede Ametis Läänemere strateegia raamesse kuuluvate meresõiduohutust puudutavate lipuprojektide juhtkomitee istung.
Euroopa Liidu Läänemere strateegia määratleb prioriteetsed poliitikavaldkonnad, mille hulka kuuluvad ka meresõiduohutus ja mereturvalisus (ingl PA Safe). Mainitud prioriteedi eesmärgiks on muuta Läänemere regioon juhtivaks regiooniks ohutuse ja turvalisuse valdkonnas. Eesmärki viiakse ellu projektide kaudu. Lipuprojekti staatuse saavad need projektid, millel on suur mõju Läänemere piirkonnas. Meresõiduohutuse valdkonnas on selliseid projekte üheksa. Nendest kolmes – jäämurdmisega tegelevas WINMOS II-s, hüdrograafiavaldkonda puudutavas FAMOS-es ja e-navigatsiooni arendavas EfficienSea2-s osaleb partnerina ka Veeteede Amet. Lipuprojektide tööd koordineerivad Taani mereadministratsioon ja Soome transpordiohutuseamet.